15 Σεπτεμβρίου 2022

Μεταφορές μαθητών : Αναλυτική απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Β.Πανουράκη προς τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές Απαντώντας σε σχετικό Δελτίο Τύπου που δημοσίευσαν δέκα οκτώ (18) μεμονωμένοι Επαγγελματίες αυτοκινητιστές και ιδιοκτήτες λεωφορείων θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους πολίτες για τα κάτωθι:
Αρχικά θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτη βασική επιδίωξη της Περιφερειακής αρχής στην εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών στα νησιά μας είναι η ασφαλής, έγκαιρη και με το όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες μεταφορά του συνόλου των μαθητών, που κρίνονται δικαιούχοι μεταφοράς, από τις οικίες τους στις σχολικές τους μονάδες και αντίστροφα. 

Η αρχή της οικονομικότητας και της διασφάλισης του Δημοσίου χρήματος είναι ο δεύτερος παράγοντας τον οποίο λαμβάνει υπόψιν της η Περιφερειακή αρχή στην εφαρμογή του συγκεκριμένου έργου εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. 
Αναλυτικότερα θα θέλαμε να αναφερθούμε στα εξής:
Η Π.Ε Σάμου προχώρησε σε Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού τόσο στο νησί της Σάμου όσο και στο νησί της Ικαρίας στηριζόμενη στις κείμενες διατάξεις της υπ’αριθμ.50025 ΚΥΑ που αφορά την μεταφορά μαθητών (ΦΕΚ.4217/Β’/26-9-2018) και ειδικότερα στην υπό-παράγραφο β’ της παραγράφου2 του Κεφαλαίου Γ’ ‘’Μεταφορά Μαθητών με Δημόσια Σύμβαση’’ που αναφέρετε χαρακτηριστικά ‘’η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη αρχής γενομένης από την έναρξη του σχολικού έτους αφετηρίας’’ 
 Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με ομόφωνη απόφαση του Συλλογικού της Οργάνου της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε τους όρους της Διακήρυξης και τον εν λόγω σχεδιασμό για το Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό στη Σάμο και στην Ικαρία, όπως έγινε και για τη Λέσβο και τη Λήμνο, κρίνοντας την Προκήρυξη ως την περισσότερο διαφανή και δίκαιη διαδικασία ανάθεσης του συγκεκριμένου Έργου. 
Η τριετής διάρκεια του διαγωνισμού είχε ως στόχο τη δημιουργία πρόσθετου οικονομικού κινήτρου συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό περισσοτέρων αυτοκινητιστών καθώς αυτό θα ήταν υψηλότερο. Στόχευε επίσης στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών, η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια συνεργασίας με τους οποίους, θα ανέπτυσσε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών με κερδισμένους τους μεταφερόμενους μαθητές. 
Τέλος η εμπειρία των Υπηρεσιακών Παραγόντων από προηγούμενους διαγωνισμούς έδειχνε ότι λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας που διέπει τις συγκεκριμένες διαδικασίες στις περισσότερες περιπτώσεις σε Διαγωνισμούς με χρονική διάρκεια ενός έτους δεν προέκυπταν τελικοί μειοδότες και έμεναν χωρίς αποτέλεσμα. 
Σχετικά με το σχεδιασμό της Ομαδοποίησης δεν είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Η ομαδοποίηση υπήρχε και σε όλους τους προηγούμενους Διεθνής Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς με βασική αρχή κατηγοριοποίησης το μέσο μεταφοράς δηλαδή τα λεωφορεία –μεγάλα και μικρά- και τα ΤΑΞΙ.
Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός βάση ομαδοποίησης, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, έφερε ως αποτέλεσμα σε μερικές περιπτώσεις την αλλαγή του μεταφορικού μέσου και στόχευε αρχικά στην εξασφάλιση της οικονομικότερης λύσης και τη διασφάλιση του Δημοσίου χρήματος, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά κυρίως στην καλύτερη και μαζικότερη εξυπηρέτηση περισσότερων μαθητών με ταχύτερες διαδικασίες, με την μέγιστη κάλυψη νέων αναγκών μεταφοράς που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.    
Δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο ένα εξαιρετικά διευρυμένο δίκτυο μεταφοράς μαθητών απαρτιζόμενο και από τα δύο μέσα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ σχεδιασμένο με την πρόβλεψη της ικανότητας εξυπηρέτησης μελλοντικών μεταφορικών αναγκών, άμεσα χρονικά χωρίς καθυστερήσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν πρώτα από όλα οι μαθητές των σχολείων μας.
Τέλος ο συγκεκριμένος σχεδιασμός της Ομαδοποίησης είχε και έναν ακόμα στόχο. Μετά από την εμπειρία που αποκόμισαν από προηγούμενους Διαγωνισμούς οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε Σάμου παρουσιαζόταν συχνά το γεγονός κάποια δρομολόγια με μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον να πλειοδοτούνται από πολλούς μεταφορείς και κάποια άλλα που συνήθως περιλάμβαναν μαθητές σε δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς ελκυστικό οικονομικό ενδιαφέρον να μένουν ΑΓΟΝΑ, να μένουν χωρίς μειοδότη, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μη μπορούν να μεταφερθούν προς τις σχολικές τους μονάδες παρά την αυξημένη κοινωνική ανάγκη. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός εξανάγκασε τους συμμετέχοντες μεταφορείς της Ομάδας Α (των λεωφορείων)  να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους υποχρεωτικά και αυτά τα δρομολόγια. 
Τα ίδια μάλιστα τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ήρθαν να αποδείξουν το ορθό της συγκεκριμένης επιλογής καθώς τα ΆΓΟΝΑ δρομολόγια του ελαχιστοποιήθηκαν και τυγχάνει να προέρχονται από την ομάδα Β’ (των ΤΑΞΙ) δηλαδή την ομάδα των Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών που δημοσίευσαν την αναφερόμενη επιστολή. Είναι επομένως απορίας άξιο το γεγονός κάποιοι μεταφορείς να διαμαρτύρονται ‘’ότι χάνουν το ψωμί τους’’ και στην κατηγορία τους να παραμένουν δρομολόγια χωρίς μειοδότη.  
Το επιχείρημα ότι ‘’χάθηκε ο ανταγωνισμός’’ δεν ευσταθεί σε καμία των περιπτώσεων καθώς η Διαδικασία του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που επιλέχθηκε επιτρέπει τη συμμετοχή σε αυτόν Εταιριών και Ελεύθερων Επαγγελματιών (Αυτοκινητιστών) σε επίπεδο Πανελλαδικό ακόμα και Πανευρωπαϊκό, αποτελεί λοιπόν την πλέον ‘’ανοικτή’’ και ‘’Διαφανή’’ διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί στο Δημόσιο σε διαγωνιστική διαδικασία. 
Σχετικά με τη συσσώρευση του μεγαλύτερου μέρους του έργου και του προϋπολογισμού σε ένα μοναδικό μειοδότη θα προσκομίσουμε συγκριτικά στοιχεία αναφέροντας ότι ο αντίστοιχος Διεθνής Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών για την Σάμο και την Ικαρία του 2019 περιλάμβανε σε απόλυτα νούμερα σαράντα επτά (47) δρομολόγια με μεταφορικό μέσο το ΤΑΞΙ ενώ ο τελευταίος αντίστοιχος Διεθνής Διαγωνισμός του 2021 τριετούς διάρκειας περιλάμβανε πενήντα ένα (51) δρομολόγια με μεταφορικό μέσο το ΤΑΞΙ. Από τα συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα μόνο συρρίκνωση του έργου δεν προκύπτει παρά  διεύρυνση στην κατηγορία των ΤΑΞΙ.      
Όταν θέλουμε να μιλάμε με οικονομικούς όρους και νούμερα καλό θα ήταν πρώτα να βλέπουμε τα στοιχεία και να μη δημιουργούμε στους πολίτες στρεβλές εντυπώσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού του 2021 ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων, ογδόντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών ( 1.983.882,78 €) που αφορά τρία (3) οικονομικά έτη. Επομένως με μια αναγωγή στο οικονομικό έτος το ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στις εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες, διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (661.294,26€). Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντίστοιχου Διαγωνισμού του οικονομικού έτους 2019 ανερχόταν στο ποσό των εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων, πεντακοσίων εννιά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (948.509,43€). Επομένως από τα ακριβή νούμερα δεν προκύπτει καμία αναφερομένη αύξηση της τάξης μάλιστα των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) και αυτή μόνο ψευδής αναφορά μπορεί να χαρακτηριστεί. 
Παρόλα αυτά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επιδιώκει και αιτείται από το αντίστοιχο Υπουργείο συνεχώς αυξημένους πόρους και αυξημένα ποσά στον Ετήσιο Προϋπολογισμό για τις δαπάνες της μεταφοράς μαθητών καθώς στόχος της είναι η όσο το δυνατόν αρτιότερη και περισσότερο διευρυμένη κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της μεταφοράς των μαθητών της Σάμου και της Ικαρίας. Ας σημειώσουμε εδώ ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες σχεδιάζουν δρομολόγια με κύριο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση της μεταφοράς των μαθητών, όποτε αυτό κρίνεται από τις συνθήκες, και όχι την όποια κοστολογική επιβάρυνση. 
Σχετικά με την αναφερόμενη διασφάλιση της ποιότητας της εκτέλεσης του έργου της μεταφοράς μαθητών αυτό έχει προβλεφθεί σε ένα πρώτο επίπεδο από τους ίδιους τους όρους του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Παρόλα αυτά η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου θεωρεί το έργο της μεταφοράς μαθητών μια δυναμική διαδικασία που κρίνεται καθημερινά και μπορεί να εγγυηθεί ότι έχει τους μηχανισμούς σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους να επιλύσει άμεσα όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί προκειμένου το έργο της μεταφοράς μαθητών στη Σάμο και στην Ικαρία να εκτελείται άρτια και ποιοτικά.  
Σχετικά με την αναφορά ότι χάθηκε δικαίωμα συμμετοχής σε περισσότερους από είκοσι (20) επαγγελματίες θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι από τους δεκαοκτώ (18) ανεξάρτητους επαγγελματίες Αυτοκινητιστές που υπογράφουν το Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε εχθές:
‘Έξι (6) δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε οποιαδήποτε Διαγωνιστική διαδικασία έχει προκηρύξει η Π.Ε Σάμου σχετική με μεταφορά μαθητών.
Τρεις (3) ενώ είχαν δρομολόγια τα οποία εκτελούσαν, αποφάσισαν να μη συμμετέχουν στον τελευταίο Διεθνή Διαγωνισμό τριετούς διάρκειας που προκήρυξαν οι Υπηρεσίες μας.
Τρεις (3) συμμετείχαν στον τελευταίο Διαγωνισμό χωρίς να είναι οι τελικοί μειοδότες αφού έδωσαν ακριβότερη Οικονομική Προσφορά.
Τέσσερις (4) συμμετείχαν στον τελευταίο Διαγωνισμό σε περισσότερα από ένα δρομολόγια και είναι στον πίνακα των μειοδοτών όχι όμως σε όλα τα δρομολόγια τα οποία διεκδίκησαν καθώς σε κάποια από αυτά υπήρξαν χαμηλότερες οικονομικές προσφορές.
Δύο (2) άτομα τελικά δεν είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο Διεθνή Διαγωνισμό που προκήρυξαν οι Υπηρεσίες μας εξαιτίας του περιορισμού της Έδρας τους.
Από όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η αναφορά στο χάσιμο του δικαιώματος συμμετοχής στο Διαγωνισμό είκοσι (20)  επαγγελματιών είναι παντελώς αβάσιμη και ψευδής.
Εν κατακλείδι θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γενικότερα σχεδίασε ένα Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη μεταφορά των μαθητών της Σάμου με βάση τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης και του αδιάβλητου οικονομικού ανταγωνισμού με μόνο στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου με συνδυασμό μεταφορικών μέσων το οποίο θα καλύπτει τις νέες αυξημένες ανάγκες μεταφοράς όλων των μαθητών του νησιού μας σε διευρυμένο χρονικό βάθος.
Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου με όλες τις Υπηρεσίες της θα βρίσκεται όλη τη σχολική χρονιά στο πλευρό των γονιών και των μαθητών προκειμένου να διασφαλίζει καθημερινά τη βελτίωση της ποιότητας ενός τόσο σημαντικού έργου όπως αυτό της μεταφοράς των παιδιών μας προς τις σχολικές τους μονάδες.     
    
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ


Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ