15 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόβλεψη για νέο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο λιμάνι της Σάμου
 H Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες χορήγησε περιβαλλοντική έγκριση της επικαιροποίησης του Master Plan του λιμανιού Σάμου, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

Η μελλοντική ανάπτυξη του λιμανιού αφορά:

-Στη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του υφιστάμενου δυναμικού για την υποδοχή πρόσθετης τουριστικής ζήτησης, όπως διαπιστώνεται σήμερα, με τη χωροθέτηση νέου τουριστικού λιμένα (καταφύγιο τουριστικών σκαφών) προκειμένου να δημιουργηθεί μια σημαντική εγκατάσταση εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.

-Στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων με στόχο την αύξηση της ζήτησης, με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνθηκών ελλιμενισμού για τα σκάφη.

-Στην αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων

-Στη δημιουργία θέσης ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, εντός του όρμου και σε κατάλληλη απόσταση από τον αστικό ιστό.

-Στην αξιοποίηση των υφιστάμενων και προσθήκη των ελάχιστων απαιτούμενων νέων κτιρίων (εφόσον απαιτηθούν), για την εξυπηρέτηση των χωροθετούμενων λειτουργιών και δραστηριοτήτων, με σύγχρονες προδιαγραφές σχεδιασμού κατά τα διεθνή πρότυπα.

-Σε βελτιστοποιήσεις που αφορούν την κυκλοφορία, πρόσβαση και λειτουργία των τμημάτων του λιμένα καθώς και τη σύνδεση μεταξύ τους και με την πόλη.

-Στη διακριτή χωροθέτηση όλων των δραστηριοτήτων και χρηστών του λιμένα στο σύνολο της Χερσαίας Ζώνης, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και βέλτιστη ανάπτυξη αυτών.

-Στην εξέταση της δυνατότητας χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα οι οποίοι θα εξυπηρετούν και τις ανάγκες της πόλης (αφορά το ανατολικό τμήμα του όρμου).

-Στη διατήρηση της κολυμβητικής ακτής στην θέση «Μαούνες» στο πέρας του λιμενίσκου Μαλαγαρίου

ΠΗΓΗ https://www.tornosnews.gr/