9 Φεβρουαρίου 2023

Ποιος είναι ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου Χριστιανική Εστία και με ποια απόφαση γενικής συνέλευσης εκλέχθηκαν;

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα που αφορούν το σωματείο Χριστιανική Εστία Σάμου ρωτάμε από το 1991 μέχρι σήμερα

 Πόσες γενικές συνελεύσεις έχουν γίνει;

Πόσες εγκρίσεις απολογισμού υπάρχουν;

Πόσες εγκρίσεις προϋπολογισμού υπάρχουν;

Πόσες λογοδοσίες έχουν γίνει του Δ.Σ;

Πόσες εκθέσεις εξελεγκτικής επιτροπής υπάρχουν;

Πόσες εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου έχουν γίνει και ποιοι έχουν οριστεί Πρόεδροι Αντιπρόεδροι μέλη;


Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη αρ.3.788    του σωματείου    

 

                                                                     
                                                                  

                                                               

                                                         

Μετά τα παραπάνω εύλογα τίθεται το ερώτημα ποιος είναι ο πρόεδρος και τα μέλη του σωματείου Χριστιανική Εστία Σάμου;

Με τι εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου έγινε παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο το 2018 καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα ;