9 Φεβρουαρίου 2023

Εφετειακή απόφαση αρ.874/1990 που αφορά την αδυναμία εκπλήρωσης όρου της διατέθιδος που αφορά το Μανιάκειο ΟικοτροφείοΗ δημοσιογραφική έρευνα συνεχίζεται με την ανάρτηση απόφασης του Εφετείου με αρ.874/1990 που αφορά την αδυναμία εκπλήρωσης του όρου της διατέθιδας που αφορά το Μανιάκειο Οικοτροφείο

Το σωματείο το εκπροσωπεί από την πλευρά της Χριστιανικής Εστίας η πρόεδρος Ελένη Καρπαθίου και από την πλευρά του δήμου Σαμίων ο Δήμαρχος Πέτρος Γρύλλος
.
Μεταξύ των άλλων σημειώνεται στην απόφαση 

 Όρισε ακόμα η διαθέτιδα ότι ,εάν μέσα σε τρία έτη από τον θάνατο της δεν πραγματοποιηθεί η ίδρυση του οικοτροφείου από τον κληροδόχο σωματείο η αν το τελευταίο έχει διαλυθεί τότε η οικία της θα περιέλθει κατά κυριότητα υπό τον ίδιο όρο στον δεύτερο αιτούντα Δήμο Σαμίων

                                           

                         
                                                                     
                         
το δικαστήριο δέχεται την αίτηση ,βεβαιώνει ότι δεν είναι δυνατή η συνέχιση της εκπλήρωσης του στο σχετικό όρο της διαθέτιδας Μαρία χήρα Εμμανουήλ Μανιάκου και αποφαίνεται ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση επωφελέστερη διάθεσης και αξιοποίησης της παραπάνω περιουσίας και κατά χρήση δίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για διάστημα 30 ετών κ.λ.π

Εύλογα τίθεται το ερώτημα από 18 Μαίου 1991 που υπογράφεται η σύμβαση χρησιδανείου από την Πρόεδρο του σωματείου Ελένη Καρπαθίου  τον δήμαρχο Σαμίων Πέτρο Γρύλλο και το Πανεπιστήμιο που γίνεται η παραχώρηση  χρήσης του κτιρίου για 30 χρόνια  ,το σωματείο Χριστιανική Εστία υφίσταται  η έχει διαλυθεί ;

η έρευνα συνεχίζεται......