10 Ιανουαρίου 2023

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Σάμου ...ποσό 1.346.353,47