2 Δεκεμβρίου 2022

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση (ΜΟΝΙΜΩΝ) Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (ΚΕΔ)
......και ανταποδοτικά προγράμματα για τη "στήριξη των τοπικών κοινωνιών που ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ από τις μεταναστευτικές δομές".