3 Φεβρουαρίου 2022

Χωροταξικό και πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αν. Σάμου
 Στο 11ο θέμα του πίνακα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου  Αν. Σάμου εισήχθη από τον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Κολλάρο, το ζήτημα της αναπροσαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού και της πολεοδομικής ανάπτυξης της πόλης της Σάμου.
  Συγκεκριμένα,  το ΔΣ καλείται στις 7/2/2022 να λάβει απόφαση για την ενσωμάτωση των περιοχών της ΖΟΕ «Ρεπανά, Κούτρα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Αθανάσιος, Δήμα, Καμαρίτσα, Καλάμι, Άνω Καλάμι», στις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές του Τοπικου Πολεοδομικού Σχεδιασμού και στους προτεινόμενους οικισμούς σύμφωνα με την αριθμ. 32/2021 απόφαση της κοινότητας Σαμίων και μετά από σχετικό αίτημα οικοπεδούχων- δημοτών. 

Είναι γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες γης στις προαναφερόμενες περιοχές που κείνται κυριολεκτικά στα όρια του σχεδίου πόλης, αναμένουν πολλά χρόνια για να πάρουν σειρά και να δουν τα ακίνητα τους να ενσωματώνονται στο Σχέδιο πόλεως. 

Σήμερα, οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να παραμένουν αναξιοποίητες αν και οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης προσφέρονται για τη δόμηση κύριας και παραθεριστικής κατοικίας. Ανασταλτικούς παράγοντες για τη μη αξιοποίησή τους αποτέλεσαν αφ' ενός η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την μετατροπή ως προς τους περιορισμούς δόμησης του χωροταξικού, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αφ' ετέρου η συγκέντρωση του οικοδομικού ενδιαφέροντος αμιγώς στην πόλη της Σάμου η οποία όμως έχει πλέον κορεσθεί, έχει φτάσει σε βαθμό ασφυξίας, ενώ μετά το φονικό σεισμό βγήκαν στην επιφάνεια τα πολύ σοβαρά πολεοδομικά και γεωλογικά της προβλήματα.

 Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτές τις περιοχές κάποιες άλλες ανοικοδομήθηκαν με μπετόν και "όνειρα" εκτός των πραγματικών ορίων της πόλης.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα  η Νεάπολη, η ανοικοδόμηση της οποίας είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη, σε όλο της το μεγαλείο, της αρχιτεκτονικής αυθαιρεσίας. 

Η Νεάπολη περιβάλλεται κυρίως από άκομψα κτίρια, χωρίς αισθητικό ενδιαφέρον ή προσδιορισμό. Προκειμένου λοιπόν να σώσουμε ότι ακόμη σώζεται, η με όποιον τρόπο επέκταση της Νεάπολης οφείλει να περιληφθεί στο Σχέδιο. Σε αντίθεση με τη Νεάπολη η περιοχή της Αγ. Ειρήνης -Κουμαριώνας περιμένει καρτερικά, για πολλά χρόνια και εκείνη τη σειρά της για να συμπεριληφθεί στους οικισμούς του Δήμου.    

Παράλληλα, η εξαετής μεταναστευτική, πρωτοφανής για όλους κρίση και δοκιμασία για τον τόπο και ο σεισμός που ήρθε και κούμπωσε στην κακοτυχία μας, χτυπούν το καμπανάκι στους ιθύνοντες για την ανάγκη ανασυγκρότησης και εξυγίανσης της πόλης μας. Στο πλαίσιο αυτό η απόφαση για την επέκταση του Σχεδίου, το άνοιγμα της πόλης και των οικισμών σε περιοχές που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι μονόδρομος για το Δημοτικό μας Συμβούλιο.