3 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανατολικής Σάμου Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Σάμου θα διεξαχθεί δια ζώσης (κεκελισμένων των θυρών), τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου, με ώρα έναρξης 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεών του (πλατεία Πυθαγόρα), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


1. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή - Δ/νση Προγραμματισμού.

2. Έγκριση υπογραφής τροποποίησης της σύμβασης Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., που αφορά τη διάθεση του υπολείμματος σε ΧΥΤΑ του Φο.Σ.Δ.Α . Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Δ/νση καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.

3. Καθιέρωση 24ωρης Λειτουργίας και εξαίρεσης της πενθήμερης εργασίας τμημάτων της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

4. Ψήφισμα στήριξης στη Λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Παγώνδα.
Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

5. Κατανομή Δ’ Δόσης έτους 2021 και Α’ Δόσης 2022 από ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

6. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων με τις διατάξεις του ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», έτους 2022.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του αρ 4 του Π.Δ 236/1984 για περιφράξεις των ειδικών Καλλιεργειών
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Ορισμός μελών διενέργειας δημοπρασιών για αγορά , εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων βάσει του Π.Δ 270/81 για το έτος 2022.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

9. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση για το έτος 2022.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

10. Εισήγηση για παραχώρηση χώρου του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε εθελοντή Κτηνίατρο για πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων και ηλεκτρονικής σήμανσης σε αδέσποτα ζώα (σκύλους) συντροφιάς από 07-19/02/2022 και από 17-27/03/2022.
Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

11. Λήψη απόφασης για ενσωμάτωση των περιοχών της ΖΟΕ «Ρεπανά, Κόυτρα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Αθανάσιος, Δήμα, Καμαρίτσα, Καλάμι, Άνω Καλάμι», στις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές του ΤΠΣ και στους προτεινόμενους οικισμούς σύμφωνα με την αριθμ. 32/2021 απόφαση κοινότητας Σαμίων και σχετικού αιτήματος οικοπεδούχων.
Εισηγητής: Γεώργιος Κολλάρος ρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

12. Χαρακτηρισμός Επιχειρήσεων ως εποχιακές.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.