3 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου Η 2η συνεδρίαση του νέου έτους, του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης 18:00΄ και λήξης 23:30΄. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. 

1.- ΄Εγκριση παραχώρησης χώρου του Δήμου για πραγματοποίηση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τον εθελοντή αλλοδαπό κτηνίατρο Johannes VictorHermanLans.
[Eισηγητής η Δ/νσή Περιβάλλοντος και Πρασίνου]

2.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «Μεγάλη Λάκκα» (εκτός οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Κονταιίκων της Δ/Ε Καρλοβάσου.
[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία]

3.- Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Δυτικής Σάμου.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας του Δήμου].

4.- Κατάρτιση και έγκριση ετησίου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δυτικής Σάμου, έτους 2022.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας του Δήμου].

5.- Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Δήμου Δυτικής Σάμου με τον Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου σε πολιτιστικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας του Δήμου].

6.- Παράταση μίσθωσης πηγαδιού στο Ποτάμι.
[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου]

7.- Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, έτους 2022.
[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

8.- Αίτηση Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου «Παλαιό Καρλόβασι».
[Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος]