16 Σεπτεμβρίου 2020

Επιστολή ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥΚύριε Περιφερειάρχη,


Πολλές επιχειρήσεις του Νομού μας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς δημιουργήθηκαν συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά.


Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  προκήρυξη σχετικά με την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στα πλαίσια του ΕΠ  και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».


                Το πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με την Πρόσκληση αποτελεί ένα μεγάλο βοήθημα για τις επιχειρήσεις, καθώς η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την Κομισίον η ενίσχυση θα μπορεί να χορηγηθεί έως τις 31/12/2020.


Προτείνουμε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη αντίστοιχου προγράμματος για τις επιχειρήσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου με χρηματοδότηση από το ΕΠ της Περιφέρειας.


Είμαστε στην διάθεσή σας.


Με εκτίμηση,


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


 


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ