4 Μαΐου 2023

Η απόφαση της αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης που αφορά τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου ανατολικής Σάμου