4 Μαΐου 2023

Τα πάνω κάτω όλα στον δήμο ανατολικής Σάμου σχετικά με την απόρριψη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ

 Ο κ.Γιώργος Διονυσίου αντιδήμαρχος που ισχυρίζεται ότι<< Απαντάμε με χαμόγελο και δουλειά!!!>>και έχει αρθρογραφήσει και για το θέμα αυτό τι λέει τώρα μετά την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης;

Ούτε καν στην διαύγεια δεν ανάρτησαν την απόφαση Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση Αιγαίου επιστρέφει πίσω στο δήμο ανατολικής Σάμου την με αρ.74/3-4-2023 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Οπως φαίνεται θα πρέπει να προκύπτει από το σχέδιο του Οργανισμού τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας της εφαρμογής της διάταξης του αρθ.99 περ δ του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ και στις λοιπές περιπτώσεις να τηρηθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 99 περ.σ.του ΥΚ προβάδισμα των κατηγοριών δηλαδή οι υπάλληλοι ΤΕ συγκεκριμένων ειδικοτήτων να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων ΕΛΛΕΙΨΕΙ υπαλλήλων ΠΕ 

Στην προκειμένη περίπτωση της Τεχνικής υπηρεσίας υπάρχουν μηχανικοί ΠΕ και μεταξύ αυτών έπρεπε να οριστεί προϊστάμενος

Μεταξύ των πολλών άλλων παρατηρήσεων προκύπτει από το διαμορφωμένο άρθρο 26(<<Προιστάμενοι Υπηρεσιών>>) του υπό εξέταση Ο.Ε.Υ δεν εφαρμόζεται το προβάδισμα των κατηγοριών του άρθρου 99 του ν.3584/2007 αφού αξιοποιείται αδιακρίτως  χωρίς τεκμηρίωση η εξαιρετική διάταξη της περ.δ του ιδίου άρθρου με την διαζευκτική επιλογή προϊσταμένων ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ σε όλες τις οργανικές μονάδες και την διατήρηση του προβαδίσματος μόνο έναντι υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ σε όσες οργανικές μονάδες παρέχεται η δυνατότητα τέτοια επιλογής 

Τώρα μπορούμε να πούμε και  δημοσίως για μια ακόμα φορά ότι δεν είναι  νόμιμη  η παρουσία στη θέση Προϊσταμένου στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ανατολικής Σάμου και πρέπει να γίνει αντικατάσταση