5 Απριλίου 2023

Ένα μπάχαλο ο Δήμος Ανατολικής Σάμου

 


Μόνο εμπιστοσύνη δεν εμπνέει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ...σε αναπομπή του πάγιου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ...τους εφιστούν την προσοχή ως  προς τον ορισμό των κλάδων και των ειδικοτήτων που μπορούν να προΐστανται των οργανισμών  μονάδων του Οργανισμού ...το ανέκδοτο με τις δολοφονίες το γνωρίζετε;