21 Μαρτίου 2023

Το ΦΕΚ αρ.φύλλου 1888 που αφορά την αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Εθνική οδός το τμήμα από περίπτερο Ζαχαράκη μέχρι τον κόμβο Μαλαγαρίου