1 Σεπτεμβρίου 2022

Απευθείας ανάθεση για προβολή στα πλαίσια του προγράμματος SAMOS PASS

 Το πρόγραμμα διαφημίστηκε από όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια παντού σε όλο τον κόσμο η διαδικτυακή διαφήμιση τι προσέφερε επιπλέον;