1 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ για το δημοτικό συμβούλιο
 Δημοτικό Συμβούλιο 29ης Αυγούστου 2022
(Η νομοθεσία για την κατάρτιση και την ψήφιση του 
Τεχνικού Προγράμματος)

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2022, η δημοτική παράταξη "Ανατροπή", πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε σε έγγραφο που έχει σταλθεί από τον Δήμο προς τους Προέδρους των κοινοτήτων με θέμα «Πρόταση επεμβάσεων στο πλαίσιο τεχνικού προγράμματος 2023». 


Με το συγκεκριμένο έγγραφο, λόγω το ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του τεχνικού προγράμματος 2023, ζητείται από τις κοινότητες να αποστείλουν συγκεντρωτικά και ιεραρχημένες, προτάσεις έργων και επεμβάσεων στον τομέα ευθύνη τους, ήδη ψηφισμένες από τα συμβούλιά τους.
Σύμφωνα με την "Ανατροπή", για την κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, θα έπρεπε να πράττεται ό,τι ορίζει η νομοθεσία. Η νομοθεσία καθορίζει τα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να καταρτιστεί και να ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και αυτά είναι τα εξής:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της κάθε κοινότητας και η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιο της κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το συμβούλιο της κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος και αποστέλλεται έγκαιρα στην Οικονομική Επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
3. Η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει αρμοδίως το εν λόγω σχέδιο και στη συνέχεια εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου. Στον προϋπολογισμό του Δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε κοινότητα, όπου η κάθε κοινότητα τελικά έχει εντάξει τα τεχνικά έργα που επιθυμεί.

Με την συγκεκριμένη νομοθεσία δίνεται η ευκαιρία σε κάθε κοινότητα να προτείνει τα τεχνικά έργα (με προκαθορισμένο όμως κόστος) που θέλει να υλοποιηθούν, τα οποία όμως θα γίνουν και πράξη. 
Αντιθέτως, με το συγκεκριμένο έγγραφο-αίτημα του Δήμου, η κάθε κοινότητα μπορεί να προτείνει  έργα (μη προκαθορισμένου αριθμού και κόστους) που δεν θα μπορεί τελικά να υλοποιήσει η δημοτική αρχή. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν – όπως και γίνεται τα τελευταία χρόνια – λόγω του κόστους και της ιεράρχησης, να μην γίνει τίποτα· να πραγματοποιηθεί ένα τεχνικό πρόγραμμα μη σύννομο και χωρίς να περιλαμβάνει έργα για όλες τις κοινότητες. Ένα τεχνικό πρόγραμμα τελικά που καθορίστηκε από την δημοτική αρχή και όχι από τις κοινότητες, οι οποίες τυπικά "ρωτήθηκαν".  
Είμαστε αντίθετοι στην καταστρατήγηση της νομοθεσίας από την δημοτική αρχή και στην χρήση τελικά της "νομοθεσίας" που την βολεύει ή που έχει εμπνευστεί. Είμαστε υπέρ της νομοθεσίας, η οποία τελικά θα υπεράσπιζε την δημοκρατία, την συμμετοχή και τις προτάσεις όλων των κοινοτήτων.