16 Φεβρουαρίου 2024

Aὐτοδικία, ὁπλοκατοχή, τρομοκρατία: τό χάος ἐπέρχεται!

 

Περίστροφο στήν Γλυφάδα, περίστροφο στούς ΟΥΚ, ὅπλα στήν Φλώρινα, καλασνίκωφ στήν Greek Mafia, βόμβες σέ δέμα στούς δικαστές στήν Θεσσαλονίκη, ἐκρηκτικά στόν ἀγωγό τῆς ΕΥΔΑΠ στήν Αἴγινα, ΠΟΥ ΠΑΜΕ;

ΛΙΓΗ ΩΡΑ μετά τήν μετάδοση τῆς τραγικῆς εἴδησης μέ τήν εἰσβολή τοῦ Αἰγύπτιου στήν ναυτιλιακή ἑταιρεία Καρνέση στήν Γλυφάδα καί τήν ἐν ψυχρῷ δολοφονία τριῶν ἀνθρώπων, ἐπικοινώνησα μέ τόν παλαιό καί ἔμπειρο συνάδελφο τοῦ ἀστυνομικοῦ ρεπορτάζ, τόν πρύτανι Πάνο Σόμπολο.

 Τόν ρώτησα ἄν θυμᾶται κάποιο ἀνάλογο περιστατικό «αὐτοδικίας» στά ἀστυνομικά χρονικά, κατά τήν διάρκεια τῆς πολυετοῦς σταδιοδρομίας του. Κάποιος πού ἀπελύθη, νά δολοφονήσει κατά συρροήν ἐργοδότες. Ἡ ἀπάντησή του ἦταν «ὄχι, ποτέ». Μοῦ προσέθεσε ὅμως κάτι πού ἔδειχνε νά τόν προβληματίζει σοβαρά: ἡ εὐκολία μέ τήν ὁποία μπορεῖ νά ἀποκτήσει κανείς περίστροφο στήν Ἑλλάδα. Ὄχι κυνηγετική καραμπίνα. Περίστροφο καί ἄλλα ὅπλα καί ἐκρηκτικά.

Tοῦ Μανώλη Κοττάκη
Περίστροφο βρέθηκε στήν κατοχή ἑνός ἐκ τῶν δύο ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ πού συνελήφθησαν γιά τήν ὑπόθεση τῶν «Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς». Περίστροφο, τό ὁποῖο δικαιολογήθηκε ὅτι τό ἀγόρασε ἡ σύντροφός του ἀπό τήν «ἐλεύθερη ἀγορά». Περίστροφο εἶχε στήν κατοχή του ὁ ἄνδρας πού συνελήφθη χθές καί τοῦ ἀσκήθηκε δίωξη γιά «ἄσκοπη χρήση πυροβολισμῶν» σέ κοινωνικό γεγονός. Καλασνίκωφ εἶχαν στήν κατοχή τους αὐτοί πού δολοφόνησαν τούς Ρουμπέτη, Ζαμπούνη, Γυαλιᾶ. Ἐκρηκτικά τοποθέτησαν ἄγνωστοι στόν ἀγωγό τῆς ΕΥΔΑΠ μέ τόν ὁποῖο μεταφέρεται τό νερό στήν Αἴγινα. Ἐκρηκτικά μέ στόχο δικαστές περιεῖχε ὁ φάκελος πού ἐστάλη χθές στό Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Γενικῶς, στήν χώρα κυκλοφοροῦν ὅπλα καί ἐκρηκτικά ἐλεύθερα χωρίς νά ὑπάρχει ὁ παραμικρός ἔλεγχος. Πωλοῦνται στήν Ὁμόνοια! Τόσο φανερά, λένε οἱ γνῶστες. Ἄλλοι μιλοῦν γιά κρύπτες σέ ὅλη τήν χώρα. Τήν περασμένη ἑβδομάδα ἀποκαλύφθηκε ὁλόκληρη ἀποθήκη ὅπλων στήν Φλώρινα. «Ἐάν ἀποκτήσεις ὅπλο εἶσαι μέ τό μισό πόδι στήν φυλακή καί μέ τό μισό ἔξω» μοῦ σχολίασε χθές ὁ Πάνος Σόμπολος, ὡστόσο θεωρῶ ὅτι σέ αὐτήν τήν φάση τό πρόβλημα ξεφεύγει ἀπό αὐτήν τήν κατά βάση σωστή ἀνάγνωση. Στήν οὐσία, ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν κατάλυση τοῦ νόμου. Ἡ ὁποία στήν ἤπιά της μορφή μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ τήν δολιοφθορά σέ μιά δημόσια ὑποδομή ὅπως ὁ server τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ στόχο τήν ἀνατίναξη τῆς ψηφιακῆς ἐξεταστικῆς (συνέβη χθές). Στήν πιό προχωρημένη, μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ τήν τοποθέτηση ἐκρηκτικῶν σέ βάθος 28 μέτρων σέ μιά δημόσια ὑποδομή ὅπως ὁ ἀγωγός μεταφορᾶς νεροῦ, καί στήν πλέον προηγμένη μέ πράξεις αὐτοδικίας καί τρομοκρατίας. Γιά πράξεις πού συνδέονται μέ ξεκαθαρίσματα λογαριασμῶν μεταξύ λαθρεμπόρων, γιά τρομοκρατία ἐλλείψει ἀντιπολιτεύσεως (δέν εἶναι δική μου ἐκτίμηση αὐτή) ἀκόμη καί γιά πιό προχωρημένες ἐνέργειες. Πάντα ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα κοιμώμενοι πυρῆνες αὐτονομιστῶν. Βορείως εἰδικά.

Ἔχουμε σαπίσει τόσο πολύ, ὥστε ἡ κατάλυση τῆς ἔννομης τάξης μέ ἄνομες μεθόδους δέν εἶναι πλέον ταμπού. Εἰδικῶς ὅταν καμμιά φορά ὁ νόμος τίθεται στήν ὑπηρεσία τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος. Προφανῶς καί ἡ λύση στά παράπονα ἤ στά ἀδιέξοδα καθενός δέν εἶναι νά παίρνει ἕνα κουμπούρι καί νά στρέφεται κατά τῶν ἐργοδοτῶν του. Προφανῶς καί ἡ λύση δέν εἶναι νά ἐπιδιώκει νά ἀλλάξει κανείς τήν κοινωνία μέ βόμβες. Δέν ἀλλάζουν ἔτσι οἱ κοινωνίες. Προφανῶς καί ἡ ἐπανεμφάνιση τῆς τρομοκρατίας δέν εἶναι ἀνεκτή συμπεριφορά. Τό γεγονός ὅμως –αὐτή εἶναι μία ὑπαρκτή κατάσταση– ὅτι ἔχει γεμίσει ἡ χώρα μέ παράνομα ὅπλα στά ὁποῖα ἔχει πρόσβαση ὁ καθείς σέ χαμηλές τιμές, δεικνύει ὅτι καταλύεται ἡ ἔννοια τῆς τάξεως καί ἡ ἔννοια τῆς νομιμότητος. Ἡ κατάπτωση τῶν θεσμῶν ὁδηγεῖ στήν ἀταξία. Ὅταν μάλιστα ὁ πολίτης πληροφορεῖται ὅτι ἀνώτατοι δικαστές -οἱ φρουροί τοῦ νόμου- θέτουν παρακλητικῶς ζήτημα στέγης καί ὁδοιπορικῶν μέ ἐπιστολή τους στόν Πρωθυπουργό, τότε ἀντιλαμβανόμαστε πόσο χαμηλά ἔχουμε πέσει στοῦ κακοῦ τήν σκάλα. Δέν ἔχει κανένα νόημα ἡ πολιτική σταθερότητα ὅταν ἡ κοινωνία πατάει σέ σάπια σανίδια. Δέν ἔχει κανένα νόημα ἡ ἐπενδυτική βαθμίδα ὅταν στήν χώρα βασιλεύει ἡ ἀνασφάλεια. Ὅταν τό ἔγκλημα βασιλεύει σέ ὅλες του τίς μορφές καθώς καθημερινά διαπράττονται ἀδικήματα μέ τά ὁποῖα παραβιάζεται σχεδόν ὁλόκληρος ὁ ποινικός κώδικας.

Ὁ διάσημος Ἀμερικανός ἀναλυτής Ρόμπερτ Κάπλαν ὁ ὁποῖος εἶναι ὁμιλητής στό Συνέδριο πού θά πραγματοποιηθεῖ προσεχῶς στούς Δελφούς, εἶχε γράψει πρό ἐτῶν ἕνα βιβλίο πού κυκλοφόρησε στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς «Ροές» τῆς οἰκογένειας Καρτάκη, μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο Ἡ ἐπερχόμενη ἀναρχία. Ἀναφερόταν στήν ἔλλειψη τάξεως στό διεθνές σύστημα. Πολύ φοβόμαστε ὅτι μέ ὅσα κατά συρροήν συμβαίνουν στήν πατρίδα μας τόν τελευταῖο καιρό ὁ τίτλος τοῦ ταιριάζει γιά νά περιγράψει αὐτό πού καταπνίγει καθημερινά τήν ἐσωτερική ἔννομη τάξη. Τήν ἀναρχία πού ἐπέρχεται. Τήν ἐπερχόμενη ἀναρχία. Τό χάος, αὐτήν τήν ἑλληνικότατη λέξη. Ἀναρχία ὑπό τήν ἔννοια, πώς μιά χώρα ἐν ὅπλοις μέ τήν αὐτοδικία νά κυριαρχεῖ σέ πλεῖστες ὅσες μορφές, εἶναι μιά χώρα χωρίς Ἀρχές. Χωρίς θεσμούς.

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ