8 Νοεμβρίου 2023

Στο Δημοτικό Συμβούλιο η “τύχη” των Νομικών Προσώπων του Δήμου Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης θα συζητηθεί το θέμα της διατήρησης ή μη των νομικών προσώπων του Δήμου Χίου, με τον πρόεδρο Π.Καλογεράκη να αναμένει αφενός τις εισηγήσεις των προέδρων και αφετέρου τη γνωστοποίηση των προθέσεων της νέας δημοτικής αρχής.


ΔΗΚΕΧ, Ομήρειο, Νομικό Πρόσωπο Δήμου Χίου και Μονομετοχική εταιρεία είναι τα νομικά πρόσωπα που σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να καταργηθούν και οι αρμοδιότητες τους μαζί με το προσωπικό και τα περιουσιακά τους στοιχεία να μεταφερθούν στο Δήμο της Χίου.
Ο νόμος ωστόσο δίνει τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν αιτιολογημένα αν θα αιτηθούν στο υπουργείο εσωτερικών την διατήρηση κάποιων εξ’ αυτών για ειδικούς και ιδιαίτερους λόγους

ΠΗΓΗ tvpatrida.gr