13 Νοεμβρίου 2023

Προχωρούν τα έργα με 48ωρες επαναλαμβανόμενες άδειες από την Αστυνομία χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες εκ του νόμου επιστολή της Εταιρείας τα βρίσκει όλα καλά

 Εκ των υστέρων εκπονείται συγκοινωνιακή μελέτη...δηλαδή δεν υπάρχει !!!ΤΕΧΝΗ Α.Ε.  
                                     ΠΡΟΣ: ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπεύθυνος Έργου: Μπουχλής Μιχαήλ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ
Το έργο εκτελείται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου και η Ανάδοχος εταιρεία είναι η «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.». 
Το έργο αντικατάστασης του κεντρικού καταθλιπτικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων της πόλης της Σάμου πραγματοποιείται από το Αντλιοστάσιο της καθολικής εκκλησίας μέχρι τον κόμβο της περιμετρικής οδού προς Κότσικα, μέσω της λεωφόρου Καλλιστράτου.
Η υλοποίηση του θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
Στάδιο 1: 
Από τον κόμβο έως το αντλιοστάσιο ΑΣ 0 που βρίσκεται στο δημόσιο πάρκινγκ πριν την διασταύρωση του νοσοκομείου: Μήκους 1.800 μέτρων περίπου 
Στάδιο 2: 
Από το ΑΣ 0 έως την καθολική εκκλησία: Μήκους 1.500 μέτρων 


Το πρώτο τμήμα βρίσκεται σε εξέλιξη από 29 Σεπτεμβρίου 2023 και έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί 1.400 μέτρα.
Ο προγραμματισμός της εταιρείας είναι να ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο τις επόμενες ημέρες και με το νέο έτος κατόπιν συγκοινωνιακής μελέτης που εκπονείται, να ολοκληρώσει και το δεύτερο τμήμα.
Για την ΤΕΧΝΗ Α.Ε. 
Μπουχλής Ευστράτιος


ΠΗΓΗ ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ