15 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΤΡΟΠΗ για την μη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων

 


Η λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων είναι από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία αφού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, σε σύνολο 20 κοινοτήτων υπάρχουν μόνο 5 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι  η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λόγω της λανθασμένης διαχείρισης των αστικών λυμάτων, αλλά και η επιβολή βαρύτατων προστίμων, λόγω αυτής της κωλυσιεργίας στα θέματα διαχείρισης λυμάτων.
Οι προτεραιότητές μας για λύση του προβλήματος ως νέα δημοτική αρχή είναι: α) η σωστή λειτουργία όλων των υπαρχουσών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και η αναβάθμισή τους, β) η μεταφορά λυμάτων από κοινότητες που δεν έχουν μονάδα, στην πλησιέστερη λειτουργική μονάδα και γ) η μελέτη δημιουργίας νέων μονάδων με προτεραιότητα των μεγάλων κοινοτήτων που δεν καλύπτονται. Επιπρόσθετα, πρέπει να γίνει μελέτη για τη διάθεση των βοθρολυμάτων στις ήδη υπάρχουσες μονάδες, έναντι αντιτίμου.

Ειδικά για το θέμα του βιολογικού στην πρωτεύουσα του νησιού θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν λειτούργησε ποτέ, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων αλλά και του τουριστικού προϊόντος της πόλης της Σάμου. Οι άμεσες προτεραιότητές μας είναι ο διαχειριστικός έλεγχος όλων αυτών που έχουν γίνει, ώστε να αποδοθούν, αν υπάρχουν, ευθύνες και η άμεση λειτουργία του βιολογικού, μόνο με τις υπάρχουσες και ήδη ενταγμένες και υπό χρηματοδότηση μελέτες. Σε περίπτωση αναποτελεσματικότητας των παραπάνω, προτείνουμε ενεργοποίηση αναγκαίων μέτρων, όπως προσωρινή προώθηση των λυμάτων έξω από το λιμάνι και δρομολόγηση μελέτης και κατασκευής νέας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων σε κατάλληλη, προσβάσιμη και πρακτικά βιώσιμη θέση.

Η σωστή λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί άμεση προτεραιότητα, διότι η λανθασμένη και αναποτελεσματική διαχείριση των αστικών λυμάτων αποτελεί μια υγειονομική βόμβα για τον τόπο μας. Επιπρόσθετα, υποβιβάζεται αισθητά η καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων και το τουριστικό προϊόν που είναι άκρως απαραίτητο για την ευμάρεια του νησιού μας.


Ανατροπή… το πρόγραμμά μας, δημιουργία για το μέλλον!