20 Σεπτεμβρίου 2023

Απευθείας ανάθεση έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΙΟΥ 28.683 ευρώ