28 Φεβρουαρίου 2023

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ: Απαραίτητος ο στατικός έλεγχος

 


Έντονος προβληματισμός υπάρχει στον τεχνικό κόσμο της Ανατολικής Κρήτης, σε σχέση με τη στατικότητα των κτηρίων σε Κρήτη και Ελλάδα και ειδικότερα σε σχέση με τη στατικότητα των κτηρίων που έχουν αναγερθεί πριν από το 1984, με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο το ΤΕΕ / ΤΑΚ ζητά να θεσπιστεί ένα καινούριο επιδοτούμενο πρόγραμμα για τον στατικό έλεγχο δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων απ’ όλα τα συναρμόδια υπουργεία και Υπουργούς.

Το ΤΕΕ / ΤΑΚ μάλιστα έχει ήδη κοινοποιήσει σχετική επιστολή στην οποία και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να θεσπιστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο, ότι στην Ελλάδα, η αντισεισμική θωράκιση αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί έντονα την πολιτεία, αφού υπάρχουν μια σειρά από παράμετροι, όπως οι εδαφοτεχνικές μελέτες, ο άρτιος ο άρτιος σχεδιασμός και η επιλογή των κατάλληλων υλικών, οι οποίοι είναι καθοριστικοί κι επηρεάζουν την αντισεισμική συμπεριφορά κάθε κτηρίου.

«Μέσα στα χρόνια λοιπόν έχουν επιτευχθεί σημαντικές εξελίξεις των υπολογιστικών συστημάτων και της τεχνολογίας των υλικών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των υπολογιστικών προσομοιώσεων, καθώς επιτρέπουν την καλύτερη προσέγγιση της συμπεριφοράς των κατασκευών και συνεπώς ακριβέστερης διαστασιολόγησης τους» αναφέρεται στη σχετική επιστολή όπου και προστίθεται ότι α νέα κτήρια  καθίστανται ασφαλέστερα από τα παλιότερα.

Σημαντικό μειονέκτημα ωστόσο για τη χώρα αποτελεί το μεγάλο ποσοστό οικοδομών που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν πριν το 1984, με τον τότε ισχύοντα «Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Απαραίτητος ο στατικός έλεγχος«Αποτέλεσμα είναι τα κτήρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1984 να παρουσιάζουν υπολειπόμενη αντισεισμική συμπεριφορά σε σχέση με τα νεότερα κτήρια (του 2000) και φυσικά να χρήζουν επανελέγχου» τονίζεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Ωστόσο η αντικατάσταση υφιστάμενων οικοδομών με νέα κτίρια, με βάση σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, καθίσταται ανέφικτη τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά.

Γίνεται επομένως σαφής η επιτακτική ανάγκη αποτίμησης της συμπεριφοράς των υφιστάμενων κατασκευών έναντι σεισμικών φορτίων ώστε να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις και ενισχύσεις με σκοπό τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου ώστε να ανταποκρίνεται σε αυξημένες απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του κτηρίου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υφίσταται σχετικός Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ), με αποκλειστική ισχύ στην Ελλάδα καθώς και ο Ευρωκώδικας 8 με το αντίστοιχο εθνικό προσάρτημα».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι «η ανάγκη προκήρυξης  ενός επιδοτούμενου  νέου προγράμματος αντισεισμικής θωράκισης δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων είναι επιτακτική όσο ποτέ» και στη συνέχεια προσθέτει:

«Το ποσοστό των κτηρίων στην Ελλάδα που είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι γύρω στο 55% ενώ τα υπόλοιπα είναι κατασκευασμένα από φέρουσα τοιχοποιία – πέτρα. Εάν υπολογίσουμε και το ποσοστό των κτηρίων από σκυρόδεμα που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1959, όταν θεσπίστηκε ο πρώτος κανονισμός, βλέπουμε πως σχεδόν το 60% των κτηρίων της χώρας παρουσιάζει υπολειπόμενη αντισεισμική θωράκιση και χρήζουν επανελέγχου και αντίστοιχων επεμβάσεων».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο μάλιστα καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων τις οποίες και κωδικοποιεί ως εξής:

Να θεσπιστεί νομοθετικά επιδοτούμενο πρόγραμμα ελέγχου των κτηρίων (με διαδικασία πιστοποίησης), για τη διασφάλιση των ελάχιστων Σταθμών Επιτελεστικότητας που προβλέπονται από την 3η αναθεώρηση του ΚΑΝ.ΕΠΕ, και αυξημένης επιδότησης της κατασκευής προκειμένου να υπάρξει αύξηση της Στάθμης Επιτελεστικότητας των παλαιότερων κτηρίων, σε σχέση με την ελάχιστη απαιτούμενη, είτε με ενισχύσεις ή με άλλους τρόπους σεισμικής ελάφρυνσης.
Φοροαπαλλαγή για τους ιδιοκτήτες που θα προχωρήσουν σε αντισεισμική ενίσχυση των κατοικιών τους.
Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον ο κύριος ενός κτηρίου προκρίνει την σεισμική παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου του να είναι και οι εργασίες ενίσχυσης επιλέξιμες επίσης για την όποια κρατική-κοινοτική συμβολή.
Επισήμανση του ρόλου της τακτικής συντήρησης των κτηρίων και της τακτικής επιθεώρησης από μηχανικό.
Στον κρατικό προϋπολογισμό ή μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να δεσμευθούν κονδύλια για την αντισεισμική ενίσχυση των δημόσιων κτηρίων.

ΠΗΓΗ https://www.patris.gr/