31 Ιανουαρίου 2023

Νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης, με έδρα την πόλη της Σάμου, αναλαμβάνει ο Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος κ. Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος.


 Από τις 31 Ιανουαρίου 2023, με απόφαση της Φυσικής και Πολιτικής ηγεσίας, ο μέχρι πρότινος Συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Δαδούδης, αναλαμβάνει την Διοίκηση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη.

Νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης, με έδρα την πόλη της Σάμου, αναλαμβάνει ο Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος κ. Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος. Μέχρι πρόσφατα και πριν προαχθεί σε Υποστράτηγο, ο κ. Θεοφιλόπουλος υπηρετούσε ως Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος ενώ έχει διατελέσει και Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.