21 Δεκεμβρίου 2022

H ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΔημοτικό Συμβούλιο 19ης Δεκεμβρίου 2022

Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις. Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση εγκρίθηκε ο απολογισμός – ισολογισμός, όπως και τα αποτελέσματα χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 1-1 έως 31-8-2019 του ενιαίου τότε Δήμου. Το συγκεκριμένο θέμα, δυστυχώς πλέον, είναι τυπικό διότι δεν υφίσταται ο ενιαίος Δήμος και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε προηγούμενη δημοτική αρχή.


Το θέμα όμως, που η "Ανατροπή" κρίνει ως μείζονος σημασίας, είναι η διαδικασία της έγκρισης των πεπραγμένων της νυν δημοτικής αρχής. Πρέπει να έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογισμός έναρξης του νέου Δήμου (1-9-2019) και στη συνέχεια ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για κάθε διαχειριστική χρήση (1-9 έως 31-12-2019, 1-1 έως 31-12-2020, 1-1 έως 31-12-2021). Επίσης, να έρθουν προς έγκριση και ο απολογισμός με τις ανάλογες τριμηνιαίες καταστάσεις εσόδων-εξόδων. Είναι απαράδεκτο τέτοια σημαντικά οικονομικά στοιχεία να μην έχουν ακόμα διευθετηθεί, ώστε να μελετηθεί κατά πόσον πετυχημένη αλλά και σύννομη είναι η διαχείριση από την νυν δημοτική αρχή. 
Κατά την κύρια συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα του καθορισμού θέσεων άσκησης στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Σάμου. Έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό, που αναγκάστηκαν να μεταφερθούν από τον χώρο του Α. Σπυρίδωνα και ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση· δημιουργία λαϊκής αγοράς, οργάνωση ενός κατάλληλου χώρου όπου όλοι οι παραγωγοί θα διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα τους.
Αποφασίστηκε να μείνουν στον δημοτικό χώρο που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο Γιαννουλόπουλου και να εκδοθούν οι κατάλληλες άδειες. Αυτή η πρόταση είχε κατατεθεί από την παράταξή μας από τις 18 Νοεμβρίου 2022, όπου είχε έρθει το εν λόγω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε γνωστοποιηθεί η αλλαγή της νομοθεσίας, που επιτρέπει πλέον οι θέσεις αυτές να είναι η μία δίπλα στην άλλη. Άρα, έμμεσα μπορεί να φτιαχτεί μια λαϊκή αγορά – κι ας μην έχει βρεθεί ο κατάλληλος χώρος από την δημοτική αρχή - με όλους τους παραγώγους μαζί. Βέβαια, στον ήδη υπάρχοντα χώρο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διεκπεραίωσης όλων των κατάλληλων εργασιών, προκειμένου ο χώρος αυτός να καταστεί κατάλληλος για τους παραγωγούς και εύκολα προσβάσιμος για τους καταναλωτές.