4 Νοεμβρίου 2022

4ο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανάμεσα στα 18 Πανεπιστήμια της Ελλάδας4ο ανάμεσα στα 18 Ιδρύματα της Ελλάδας που συμμετείχαν στην αξιολόγηση στη νέα διεθνή κατάταξη του Times Higher Education World University Rankings 2023, ενός από τα σημαντικότερα συστήματα κατάταξης Ανώτατων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παγκοσμίως, συνολικά στην κατηγορία 801-1000 ανάμεσα στα 2325 Ιδρύματα παγκοσμίως, κατατάχθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Σύμφωνα με τη νέα διεθνή θεματική κατάταξη του Times Higher Education World University Rankings by subject 2023, το Ίδρυμά μας έχει και πάλι λάβει συγκριτικά υψηλές διακρίσεις, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ΠΑ κατάφερε να βελτιώσει τη θέση του κατά μία εκατοντάδα, στο πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής.

 Πεδία

Παγκόσμια κατάταξη

Κατάταξη στην Ελλάδα

Business and Economics

601–800

2ο από 7 Ιδρύματα

Computer Science

401–500

3ο από 10 Ιδρύματα

Education

401–500

4ο από 8 Ιδρύματα

Physical Sciences

601–800

2ο  από 7 Ιδρύματα

Social Sciences

401–500

1ο από 6 Ιδρύματα

Engineering

601–800

5ο από 13 Ιδρύματα

Οι σημαντικές διακρίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις εν λόγω κατατάξεις αναδεικνύουν για άλλη μια φορά το πολυδιάστατο ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο, αλλά και τη διασύνδεση του με τη διεθνή κοινότητα, ενθαρρύνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, το έργο της οποίας είναι αυτό που  εδραιώνει σταδιακά το Πανεπιστήμιο μας ως κέντρο αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, σύμφωνα με τη στρατηγική και το όραμά μας.

Δημοσίως ευχαριστούμε και συγχαίρουμε και πάλι θερμά όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Αιγαίου για την καθοριστική συμβολή τους και στη νέα αυτή διάκριση του Πανεπιστημίου μας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking