23 Αυγούστου 2022

«Turkaegean» και με την «βούλα» της Κομισιόν!

 

Πάσα ελπίς εξέλιπεν, για την ακύρωση του σήματος «Turkaegean», που καθιέρωσαν οι Τούρκοι στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) εξαιτίας και της ολιγωρίας της Ελλάδος, να υποβάλλει, εγκαίρως, τις δέουσες ενστάσεις!

Αυτό, τουλάχιστον διαβεβαιώνει, ρητά και απερίφραστα ο Επίτροπος Breton, σε πρόσφατη, γραπτή του, απάντηση προς πλειάδα ελλήνων και κυπρίων ευρωβουλευτών, της Καϊλή και του Λαγού συμπεριλαμβανομένων.

Στην απάντηση του Επιτρόπου, που κοινοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2022, αναφέρεται ότι:

-Στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) είναι οργανισμός της ΕΕ, έχει ανατεθεί, μεταξύ άλλων, η καταχώριση εμπορικών σημάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/10011. Είναι ανεξάρτητο σε σχέση με τεχνικά θέματα και έχει νομικά, διοικητική και οικονομική αυτονομία.

-Η εξέταση του σχετικού εμπορικού σήματος διενεργήθηκε από το EUIPO σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες και διαδικασίες. Η διαδικασία εξέτασης επιτρέπει ενστάσεις, αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις τρίτων.

-Η αίτηση εγγραφής ελήφθη στο Ιουλίου 2021 και δημοσιεύθηκε για ενστάσεις τον Σεπτέμβριο του 2021 για τρεις μήνες.

-Αφού δεν υπήρξαν αντιρρήσεις, το εν λόγω εμπορικό σήμα καταχωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Τώρα που το σήμα έχει καταχωριστεί, το EUIPO δεν μπορεί πλέον να το ακυρώσει αυτεπαγγέλτως.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Επίτροπος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από το EUIPO να επανεξετάσει αυτό το σήμα μέχρι μέσα αίτησης κήρυξης ακυρότητας που πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο.

Αν κατά τη διάρκεια τέτοιων διαδικασιών θα αποδεικνυόταν ότι το σήμα είναι κατά της δημόσιας τάξης ή ότι οποιοδήποτε από τα άλλους λόγους ακυρότητας των άρθρων 59 και 60 του κανονισμού για το ευρωπαϊκό σήμα (ΕΕ) 2017/1001, υπάρχουν και πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτό το σήμα θα είναι κηρύχθηκε άκυρη.

Επομένως, οποιοσδήποτε έχει πρόβλημα με το εν λόγω σήμα μπορεί τώρα να ξεκινήσει επανεξέταση του σήματος υποβάλλοντας ένα τέτοιο αίτημα στο EUIPO.

Σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, αυτό το άτομο μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ ως έσχατη λύση, η οποία είναι τελικά η απόλυτη και μοναδική αρχή για να αποφασίσει εάν το εμπορικό σήμα Το «Turkaegean» παραβιάζει πράγματι το δίκαιο της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές πού υπέβαλλαν το σχετικό ερώτημα είναι η Ευα Καϊλή, ο Ιωάννης Λαγός και οι Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Μαρία Σπυράκη, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Λουκάς Φουρλάς και Λευτέρης Χριστοφόρου.
Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Πηγή: Reporter.gr