23 Αυγούστου 2022

Στις Περιφέρειες δια νόμου η αρμοδιότητα απομάκρυνσης των παράνομων αφισών Στην αρμοδιότητα των Περιφερειών περνά η άμεση απομάκρυνση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων, επιγραφών, αφισών και παρόμοιων κατασκευών, οι οποίες αναρτώνται στους χώρους ευθύνης τους, ενώ με απόφαση του φορέα θα επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα, καθώς επίσης και καταλογισμός των εξόδων αποξήλωσης σε αυτούς που παρανομούν.

Στο άρθρο 60 του νόμου 4954/22 προβλέπεται ότι το ύψος του προστίμου ανέρχεται από 1.500 μέχρι 30.000 ευρώ και επιβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της ασφάλειας των χρηστών, σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του περιφερειάρχη και εισπράττεται υπέρ εκείνου που πραγματοποίησε τις δαπάνες.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο καταρτίστηκε μετά από πρόταση της Περιφέρειας Αττικής και προώθησε προς ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης,

Σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά από τη σχετική εξέλιξη, η Περιφέρεια Αττικής προετοιμάζει και τη σύσταση ειδικού συνεργείου, το οποίο θα απομακρύνει άμεσα αφίσες και άλλα διαφημιστικά υλικά.

“Η αντικοινωνική και επικίνδυνη για την ασφάλεια πεζών και οδηγών πρακτική των παράνομων αφισοκολλήσεων, εκτός από αντιπεριβαλλοντική είναι, σε κάποιες περιπτώσεις, και ένας παρωχημένος τρόπος προβολής και επικοινωνίας”, επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο οποίος εκφράζει την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση της πρότασης από τον κ. Βορίδη. “Πρόκειται για μια νομοθετική παρέμβαση η οποία ξεκαθαρίζει ένα ομιχλώδες τοπίο και δίνει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα, όχι μόνο σε επίπεδο Αττικής, αλλά στο σύνολο της χώρας”, συμπληρώνει ο κ. Πατούλης.

Πηγή capital.gr