29 Αυγούστου 2022

Τ Ε Λ Ο Σ στην ταλαιπωρία... χιλιάδων σεισμοπλήκτων για την Α Π Α Λ Λ Α Γ Η

 

• του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους      καθαριότητας και φωτισμού
• του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και
• του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  Δ Ε Κ Τ Η  Η  Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ "Η  Ε Λ Π Ι Δ Α" 
κατά των αποφάσεων :
➡️ της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και 
➡️ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα ΠεδιάδαςΗ απόφαση ΑΝΑΠΕΜΠΕΙ στο Δήμο προκειμένου να προβεί στην εφαρμογή των επιτασσόμενων κατά το μέρος αυτής που δεν συνάδει με τις διατάξεις, ήτοι :
🔸️ χορήγησης απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
🔹️ για τα σεισμόπληκτα ("κίτρινα" και "κόκκινα" κτήρια στα δελτία επανελέγχου) 
ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑ
➡️ (κι όχι μόνο για κατοικίες και καταστήματα!)
🔸️ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
🔹️ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από τότε που αποδεδειγμένα κρίθηκαν μη κατοικήσιμα και 
➡️ (κι όχι από 1.1.2022!)
🔸️ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ αυτά είναι μη κατοικήσιμα 
➡️ (κι όχι μέχρι 31.1.2023!)
🔹️ σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις και εκθέσεις αυτοψίας των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
➡️ (κι όχι από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες!)
🔸️ οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ έχουν την υποχρέωση ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ να αναζητούν τις εκθέσεις αυτοψίας, να ενημερώνουν τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω εσόδων και να παρακολουθούν τυχόν μεταβολές σε ότι αφορά την κατάστασή τους 
➡️ (κι όχι μετά την προσκόμιση δικαιολογητικών και υπεύθυνων δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες!)
Η απόφαση ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι :
📍 θεσπίζεται ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των οικείων  Δήμων εφαρμογής των διαλαμβανόμενων ρυθμίσεων, δηλαδή οι αρμόδιες δημοτικές αρχές θα πρέπει να ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
📍 ενώ δεν έχουν τη διακριτική ευχέρεια οι Δήμοι να εξειδικεύσουν και να προβούν οι ίδιοι σε ρυθμίσεις περί του τρόπου εφαρμογής τους, πέραν του πλαισίου που τίθεται με αυτές
📍 δοθέντος ότι εν προκειμένω πρόκειται για επιβληθείσες εκ του νόμου απαλλαγές, ο οποίος ρυθμίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους
📍 βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης προς την κατεύθυνση της λιγότερης δυνατής γραφειοκρατικής επιβάρυνσης των ππληγέντων
ℹ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.
ℹ Σημειώνεται ότι προφανώς η νομοθεσία για τις εν λόγω απαλλαγές ισχύει για κάθε σεισμόπληκτο κτήριο όλων των 9 σεισμόπληκτων Δήμων.