10 Ιανουαρίου 2022

Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τους πληγέντες – Μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr  για τη στήριξη ιδιοκτητών ακινήτων που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, μέσω της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες ακινήτου που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής από το Υπουργείο Οικονομικών:

-Είτε για κτίριο επαγγελματικής χρήσης για το οποίο υπέβαλε ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

-Είτε για την κύρια κατοικία, εφόσον υπέβαλε ή πρόκειται να υποβάλει για αυτή αίτηση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Συνεπώς, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί για μέχρι ένα ακίνητο ανά περιοχή και ειδικότερα για το ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για στεγαστική συνδρομή στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εφόσον πρόκειται για κατοικία, η αίτηση μπορεί να αφορά μία κατοικία, την κύρια κατοικία, και εφόσον έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί σχετική αίτηση για στεγαστική συνδρομή στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση έναντι στεγαστικής συνδρομής δεν χορηγείται στις περιπτώσεις που έχει ήδη εγκριθεί η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επισημαίνεται δε ότι εκκρεμεί η απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών προς τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, ο οποίος ζητάει με επιστολή του στα αρμόδια υπουργεία, να συμπεριληφθούν όλοι οι ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στην απόφαση περί χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, βάσει της συμπληρωματικής οριοθέτησης σεισμόπληκτων περιοχών με την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17-5-2021 (ΑΔΑ:6ΑΤ9465ΧΘΞ-ΡΟΜ) Υπουργικής απόφασης.

https://www.onlarissa.gr/