4 Αυγούστου 2021

Πρόστιμο 600€ διότι πέταξε το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο
 1. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία μας καλείται σχεδόν σε καθημερινή βάση να
αντιμετωπίσει πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώνονται από αμέλεια, σε σημεία τα οποία σε
συνδυασμό με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Π/Ε Σάμου,
προσαυξάνουν σημαντικά την επικινδυνότητα ταχείας επέκτασης, με ταυτόχρονη
πρόκληση σημαντικών καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο.


2. Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 03-08-2021 και περί Ω:/12:15, η Υπηρεσία μας αφού δέχθηκε
επώνυμη καταγγελία σχετικά με την απόρριψη αντικειμένου (τσιγάρου) από διερχόμενο
όχημα, το οποίο κινούταν επί της Επαρχιακής Οδού Αγίου Κωνσταντίνου – Καρλοβάσου
(περιοχή Λιβαδάκι), προέβη στην αναζήτηση των στοιχείων του ιδιοκτήτη του εν λόγω
οχήματος.
3. Σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε η επιβαίνουσα αυτού, η οποία διέπραξε την
ανωτέρω ενέργεια και της επιβλήθηκε διοικητική παράβαση συνολικού ύψους 600,00€,
κατά παράβαση των γενικών διατάξεων του άρθρου 2 της υπ’αριθ. 09/2021 Πυροσβεστικής
Διάταξης.
4. Ύστερα από τα ανωτέρω, απευθύνεται έκκληση στους κατοίκους της Π/Ε Σάμου, ώστε να
επιδείξουν την μέγιστη προσοχή για να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα.
Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία μας, σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεούται στην επιβολή
των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
Ο Διοικητής
Γεώργιος Π. Μιαούλης
Αντιπύραρχος