10 Νοεμβρίου 2023

Ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης δανειστικού συμβολαίου ποσού 2.312.612,07€ για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».