10 Νοεμβρίου 2023

Περίληψη διακήρυξης 1.183.641.46 για την αποκατάσταση του Κέντρου Επιστήμης και λόγου