1 Σεπτεμβρίου 2022

Η μάσα της 6ης Αυγούστου βαφτίστηκε έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Πυθαγόρειο δαπάνη 2.354 ευρώ