31 Μαΐου 2024

Άγγελος Τσιγκρής: Ή αλλάζουμε την Αστυνομία ή βουλιάζουμε στην ανομία

 

Τα βήματα για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας.
Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας.


Η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωση του Σώματος.
Η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πολίτες.
Η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.
Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας (βλ. Άγγελος Τσιγκρής: «Αντεγκληματική Πολιτική για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα», Εκδόσεις Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», 2003), είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

Η προσαρμογή των διεθνών προτύπων και τάσεων της αντεγκληματικής πολιτικής στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης.
Η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς.
Η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα.
Η εντατικοποίηση και ενίσχυση των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών περιπολιών.
Η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ.
Η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης των διωκτικών αρχών.
Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.
Η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε Πανεπιστήμιο Αστυνομικών Σπουδών.
Η απεξάρτηση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. από παράπλευρα καθήκοντα (π.χ. μεταγωγές κρατουμένων).
Η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ. στην Επικράτεια, με βάση τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας για αστυνόμευση.
Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής.
Η εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και στις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής.
Η συνεργασία των επιμέρους υπηρεσιών δίωξης της εγκληματικότητας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Οικονομική Αστυνομία, Τελωνεία, κλπ).
Η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
Η ίδρυση συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.
Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Φυσικά, απαιτούνται δύο αυτονόητες προϋποθέσεις: γνώση και σχέδιο.


*Άγγελος Τσιγκρής, Καθηγητής Αστυνομικής Ακαδημίας τ. Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής

ΠΗΓΗ https://www.dikastiko.gr/