5 Μαρτίου 2024

Θεσμοθετούνται κόφτες στην χορήγηση επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις. Στην Κρήτη το 25% των πόρων του μέτρου

 


Δεν αυξάνονται οι πόροι του Μεταφορικού Ισοδύναμου

Τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος  Στυλιανίδης απαντώντας στην Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκη. Από τα όσα είπε ο υπουργός γίνεται φανερό πως η διεύρυνση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για να καλύπτει και την Κρήτη πραγματοποιήθηκε χωρίς να γίνει ο υπολογισμό των αναγκών και η αναγκαία αύξηση των πόρων του διατίθενται. Έτσι φθάσαμε στις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, που υπερβαίνουν το έτος, στην αποπληρωμή των επιδοτήσεων του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Επίσης είναι σαφές πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι βάλει κόφτες το ύψος των κονδυλίων που θα κατευθύνονται σε κάθε περιοχή αλλά και να προσανατολίσει το μέτρο για την στήριξη συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, όπως είναι οι αγρότες στην περίπτωση της Κρήτης.


Αναλυτικά οι έξι άξονες που έθεσε ο κ. Στυλιανίδης είναι οι εξής:

 «- Πρώτον, την αναλογική κατανομή του διατιθέμενου προϋπολογισμού ανα κατηγορίες νησιών, γνωρίζοντας φυσικά ότι η ανακατανομή είναι εφικτή απολογιστικά και δύναται να μεταφερθούν αδιάθετοι πόροι ανάμεσα στις νησιωτικές περιοχές. Για την Κρήτη, αυτό σημαίνει ότι ορίζεται διαθέσιμος προϋπολογισμός που είναι το 25% του συνόλου των νησιωτικών περιοχών.

– Δεύτερον, συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε ετήσια αναπροσαρμογή του δείκτη του χερσαίου μεταφορικού κόστους ακολουθώντας το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως είναι δίκαιο και ορθό.

-Τρίτον, το ποσοστό αποζημίωσης που αφορά το Αντιστάθμισμα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, θα εξισωθεί για την Κρήτη με όσα ισχύουν για επιλεγμένα μεγάλα νησιά με υψηλό δείκτη μεταφορικού φόρτου.

-Τέταρτον, σε συνδυασμό με το νέο σύστημα ελέγχου, «κλείνουμε» το δρόμο σε κακή χρήση του μέτρου, εντάσσοντας αιτήσεις επιχειρήσεων που αφορούν την κύρια και επιλεγμένες δευτερεύουσες δραστηριότητες και ΚΑΔ. Αυτό θωρακίζει και προστατεύει τους σωστούς επιχειρηματίες.

-Πέμπτο, επιβεβαιώσαμε ότι τα θετικά αποτελέσματα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου επιτεύχθηκαν μόνο όταν αυτό υπήρξε στοχευμένο. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα μιλάμε για κλαδική στόχευση του Μέτρου και ειδικά για την Κρήτη, αυτό σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο εμφατικά.

-Έκτο, παρουσιάσαμε στους επιμελητηριακούς φορείς την πρότασή μας που αποτελεί και πολιτική μας δέσμευση μέσω του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, για τη συνεργασία μας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για τη δημιουργία ενός ειδικού Προγράμματος Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά. Με αυτό, θα στηρίξουμε τη νησιωτική επιχείρηση μέσω α) εξασφάλισης κεφαλαίου κίνησης, αλλά και β) χορήγηση μικρών επενδυτικών δανείων».