7 Φεβρουαρίου 2024

Γιατί ανέβαλε την συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο Αν.Σάμου που αφορούσε ίδρυση Πειραματικού Σχολείου στη Σάμο;

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αναβλήθηκε η συζήτηση για την ίδρυση του Πειραματικού Σχολείου

Διαβάζοντας προσεκτικά το ΦΕΚ 748 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2024 διαπιστώνουμε σε ότι αφορά την Σάμο ιδρύονται Λυκειακές τάξεις στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Σάμου .

Ποιος αντιδρά στην ίδρυση στη Σάμο όταν μάλιστα έχει εκδοθεί ΦΕΚ και είναι πλέον νόμος του Κράτους;