15 Φεβρουαρίου 2024

«Εξοικονομώ – Επιχειρώ» – Προ των πυλών το νέο πρόγραμμα για τουρισμό και μικρομεσαίες

 

Όλα όσα πρέπει να προσέξετε για να μην πέσετε θύματα κακόβουλων

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ – Στόχος η ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και η μετάβασή τους στην πράσινη εποχή

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», το οποίο αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Το πρόγραμμα αποτελεί δράση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει σαν κύριο στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη μετάβασή τους στην πράσινη εποχή.

Το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι το 2026, με συνολικούς πόρους 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 38% θα κατευθυνθεί σε έργα πράσινης μετάβασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος είναι θέμα ωρών, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του θα είναι 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού και τα 100 εκατ. ευρώ γιαόλους τους άλλους κλάδουςτου τριτογενούς τομέα, δηλαδή μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, όπως ανακοίνωσε στα πλαίσια ημερίδας της ΠΟΕΣΕ την περασμένη Κυριακή η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι το 2026, με συνολικούς πόρους 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 38% θα κατευθυνθεί σε έργα πράσινης μετάβασης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια ευρώ, οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από πενήντα εργαζομένους και με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν θα υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, καθώς και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, το οποίο αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αγορά, θα επιδοτεί παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μειώσουν σε σταθερή βάση τα ποσά που πληρώνουν για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό το συνολικό κόστος λειτουργίας τους, αυξάνοντας παράλληλα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, χωρίςΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για τον κλάδο του Τουρισμού και το ποσό των 100.000 ευρώ για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Επίσης το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται στο 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και στο 50% για τις πολύ μικρές και μικρές.

Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούνμεταξύ άλλων ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ.

Για κάθε έργο που θα λάβει επιδότηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%, εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% καθώς και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη.

Η δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» εντάσσεται στον Πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην κατηγορία Α.2 Ανακαίνιση και στον Τομέα «Επενδύσεις στην Ενεργειακή Απόδοση» και θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Παρεμβάσεις
Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων και η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού κ.λπ., καθώς και την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας κ.λπ.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξουν δύο ακόμα προγράμματα, και συγκεκριμένα το πρώτο αφορά «Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης για επιχειρήσεις»,ενώ το δεύτερο είναι «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»,το οποίο θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα (π.χ. βιομηχανία, μεταποίηση κ.λπ.).

Premium έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»