24 Ιανουαρίου 2024

Το ολοκαύτωμα στη νήσο των δικαίων...Ιστορία εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα

 θα μεταδοθεί διαδικτυακά από τον κάτωθι σύνδεσμο:

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLI8VhzQxF6_y5SFWady50eY5dyWcnS0CO