25 Ιανουαρίου 2024

«Βόμβα» ανείσπρακτων οφειλών ύψους 65 εκατ. ευρώ στον Δήμο Ρόδου
 Μια σοβαρή εκκρεμότητα που αφορά στην υποχρεωτική δια νόμου, διαγραφή παραγεγραμμένων λόγω παρέλευσης των προθεσμιών για την είσπραξη τους εσόδων και συγκεκριμένα ανείσπρακτων οφειλών παραμένει στον Δήμο Ρόδου.
Με διατάξεις του νόμου 5027/2023, ορίζεται πενταετής παραγραφή για όλες τις οφειλές προς τους δήμους και διαγράφονται οριστικά οφειλές πολιτών προς τους δήμους.

«Οφειλές προς τους δήμους, από οποιαδήποτε αιτία, που γεννήθηκαν μέχρι και τις 31.12.2018, αν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, μπορούσαν να αναζητηθούν-βεβαιωθούν, εξακολουθούν να αναζητούνται και να βεβαιώνονται για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 5027/2023 (ΦΕΚ Τεύχος Α 48/02.03.2023)»
Το σύνολο των ανείσπρακτων οφειλών του Δήμου Ρόδου ανέρχεται σήμερα στα 65 εκατ. ευρώ και δεν έχει ξεκαθαρίσει από το έτος 2021 ποια συγκαταλέγονται σ’ αυτά που πρέπει να διαγραφούν λόγω παραγραφής.
Το θέμα αποτελεί μια «καυτή πατάτα» στα χέρια των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ρόδου καθώς θα πρέπει ταυτόχρονα να αιτιολογηθεί γιατί δεν αναζητήθηκε η είσπραξη των εσόδων αυτών εγκαίρως και να βρεθούν οι υπόλογοι για πράξεις ή παραλείψεις τους.
Η 5ετής παραγραφή ισχύει πέραν της εφορίας και στην τοπική αυτοδιοίκηση και έτσι οι δήμοι υποχρεώθηκαν από τον Μάρτιο του 2023 να εισπράξουν σε ελάχιστο χρόνο ό,τι μπορέσουν από παλιές οφειλές δημοτών τους (από ΤΑΠ, δημοτικά τέλη και έως κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας) πριν αυτές πάρουν το δρόμο της παραγραφής.
Σημειώνουμε ότι 20ετής έως και 14ετής περίοδος παραγραφής των οφειλών προς τους Δήμους γίνεται 10ετής από φέτος και 5ετής από το 2025.
Δηλαδή από τις αρχές του 2025, θα ισχύει 5ετής περίοδος παραγραφής για όλα τα χρέη προς τους Δήμους. Στο ενδιάμεσο διετές διάστημα, από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2025 οι Δήμοι θα έχουν περιθώριο να αναζητήσουν, να βεβαιώσουν και να διεκδικήσουν οφειλές που αφορούν στα έτη από το 2013 και μέχρι το 2017.
Αν δεν το πράξουν, τότε θα χάσουν οριστικά το δικαίωμα βεβαίωσης και είσπραξης και για αυτές τις οφειλές.
Η ρύθμιση καταλαμβάνει όλα τα χρέη προς τους Δήμους και, ενδεικτικά, τις οφειλές από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τον Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, τα διάφορα Δυνητικά Δημοτικά Τέλη και τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα. Περιλαμβάνει επίσης χρέη από πρόστιμα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που επιβάλλονται από δημοτικές επιχειρήσεις, τέλη κοιμητηρίων, τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων.
Σήμερα ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των Δήμων φτάνει μέχρι και τα 20 έτη.
Τον Απρίλιο του 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου έλαβε για πρώτη φορά απόφαση με πρωτοβουλία του τότε αντιδημάρχου κ. Τηλέμαχου Καμπούρη για την παραγραφή οφειλών ύψους 4,5 εκατ. ευρώ.
Οπως ανέφερε τότε ο αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών κ. Τηλέμαχος Καμπούρης:
«Πρόκειται για μια πρόβλεψη της ίδιας της νομοθεσίας που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, επιβαρύνοντας έτσι τον δημοτικό προϋπολογισμό με πλασματικά μεγέθη ανείσπρακτων υποχρεώσεων.
Η παραγραφή αξιώσεων υπέρ του Δήμου εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο έγινε η οριστική βεβαίωσή τους, όπως ορίζει το άρθρο 136 του Ν.4270/14».
Οι παραγεγραμμένες αξιώσεις αφορούσαν τότε σε 2.838 εγγραφές συνολικού ύψους αρχικού κεφαλαίου 1.482.747,74 ευρώ και προσαυξήσεων ύψους 2.965.495,48 ευρώ.
Το συνολικό ύψος των οφειλών που παρατίθενται ανέρχεται σε 4.448.243,22 ευρώ.
Η παλαιότερη εγγραφή βεβαιωμένης οφειλής εντοπίζεται στο έτος 1972 (!) και η τελευταία το έτος 2000.

Από: Δαμιανός Αθανασίου


 Πηγή:www.dimokratiki.gr