25 Ιανουαρίου 2024

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

 


Με απόφαση της συνονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου διορίστηκαν για να διενεργήσουν τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ρόδου, για το οικονομικό έτος 2019 οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές:

-ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ως αναπληρωματικοί ορίστηκαν οι εξής:

ΡΟΪΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θα ακολουθήσει προσεχώς όμοια απόφαση και για το οικονομικό έτος 2020.

Από: Δαμιανός Αθανασίου Πηγή:www.dimokratiki.gr

 Πηγή:www.dimokratiki.gr