14 Νοεμβρίου 2023

Το τρέξιμο και η προσπάθεια του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Πανουράκη απέδωσε... εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του Αλιευτικού καταφυγίου στην Αγία Παρασκευή