4 Οκτωβρίου 2023

Αντί να στείλει την υπόθεση η πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πυργιώτου -Τσερέ στον Εισαγγελέα προσπαθεί να την κουκουλώσει

Με απευθείας ανάθεση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο παραχώρησε τις υπηρεσίες ρευματοδότησης – υδροδότησης & είσπραξης λιμενικών τελών

ιστιοφόρων σκαφών – Θ/Γ που ελλιμενίζονται στους λιμένες Σάμου & Πυθαγορείου .

Το Λιμενικό ταμείο για τον σκοπό αυτό προμήθευσε   στην εταιρεία μπλοκ αποδείξεων για την είσπραξη τελών κ.λ.π 

Ρωτάμε και περιμένουμε γραπτή απάντηση :

Πως εξηγεί η Πρόεδρος Πυργιώτου -Τσερέ να εκδίδονται τιμολόγια  στο όνομα της εταιρείας που πήρε την απευθείας ανάθεση και όχι στο όνομα του Λιμενικού Ταμείου;

 Πως εξηγεί η πρόεδρος Πυργιώτη -Τσερέ  την μη χρησιμοποίηση των νόμιμων  μπλοκ αποδείξεων του Λιμενικού Ταμείου;

Ακούγεται η φτηνή δικαιολογία ότι η εταιρεία είχε ξεμείνει από μπλοκ αποδείξεων και έτσι χρησιμοποίησε δικά της τιμολόγια είσπραξης.

Πόσο νόμιμο είναι αυτό; και πόσο καλύπτει νομικά την πρόεδρο Πυργιώτου -Τσερέ ;

Το σίγουρο είναι ότι Δεν υπάρχει έγγραφο ανάθεσης άλλων υπηρεσιών πέρα της είσπραξης λιμενικών τελών και της ρευματοδοτησης υδροδότησης των σκαφών. 
 Κι αυτή η ανάθεση σύμβαση υπογράφεται μόνο από την πρόεδρο 


Δυστυχώς εδώ και αρκετό καιρό η κατάσταση έχει ξεφύγει στο Πυθαγόρειο.

Αν και το Λιμενικό Ταμείο με απευθείας ανάθεση ενέκρινε και παραχώρησε συγκεκριμένες παροχές υπηρεσιών ορισμένοι την είδαν διαφορετικά τη δουλειά και άρχισαν να επεκτείνουν όχι μόνο τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε παροχές υπηρεσιών χωρίς καμιά έγκριση από το λιμενικό Ταμείο  αλλά να ρυθμίζουν καταστάσεις και το τοπικό Λιμεναρχείο να μην αντιλαμβάνεται  το παραμικρό .

Η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία αφορά ...υπηρεσίες ρευματοδότησης – υδροδότησης & είσπραξης λιμενικών τελών

ιστιοφόρων σκαφών – Θ/Γ που ελλιμενίζονται στους λιμένες Σάμου & Πυθαγορείου .


Η Πρόεδρος Πυργιώτου -Τσερέ θα έπρεπε να είχε ελέγξει  το εξής :

Την ημέρα που αποφασίστηκε  η απευθείας ανάθεση 16-5-2023 δεν είχε γίνει τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας η οποία έγινε πολύ αργότερα στις 30-8-2023.

Χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού θα έπρεπε ήδη να έχει   ανακληθεί η απευθείας ανάθεση


Το Λιμεναρχείο Πυθαγορείου δεν αντιλήφθηκε την έξτρα και παράνομη  παροχή   υπηρεσιών πέρα από αυτές που προβλέπονται στην απευθείας ανάθεση από το Λιμενικό Ταμείο;

Τώρα η υπόθεση αυτή απασχολεί την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση η οποία αφού δεν καλύφτηκε με την απάντηση του Λιμενικού Ταμείου αρ.πρωτ.1061/30.8.2023 ζήτησε με νέο έγγραφο της από το Λιμενικό Ταμείο αρ.πρωτ. 24647/12.9.2023 τον φάκελο της απευθείας ανάθεσης 
Επίσης για το ίδιο θέμα έχει κάνει παρέμβαση η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Επειδή η Πρόεδρος Πυργιώτου -Τσερέ έχει την άποψη ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις έχτρα παροχές τις θυμίζουμε πρώτον :

 Η ίδια είναι αρμόδια για ότι συμβαίνει εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα και δεύτερον:

Από την στιγμή που βρέθηκαν τιμολόγια της εταιρείας που δεν είχε κανένα δικαίωμα από τον νόμο να παρέχει υπηρεσίες χωρίς την 'έγκριση του αρμοδίου οργάνου δηλ.του Λιμενικού Ταμείου η πρόεδρος φέρει την απόλυτη ευθύνη που δεν πήρε είδηση τι συμβαίνει...και όταν το πληροφορήθηκε μέχρι στιγμής έχει κουκουλώσει την υπόθεση γιατι;

  Αντί να ενημερώσει την Εισαγγελία ώς όφειλε εμμένει στο επιχείρημα ότι το Λιμενικό Ταμείο δεν έχει καμιά σχέση με τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της εταιρείας.

Δηλαδή ο καθένας και εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στα σκάφη χωρίς άδεια των αρμοδίων αρχών 

Προφανώς έχει είτε άγνοια κινδύνου είτε  δεν αντιλαμβάνεται ότι και η ίδια ως πρόεδρος θα  κληθεί να δώσει  εξηγήσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.

Αρμοδιότητες και λειτουργία του διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο λιμάνι και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτό, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.