17 Σεπτεμβρίου 2023

Απαράδεκτη και άθλια συμπεριφορά των αιρετών του Δήμου σε εργαζόμενη για 30 χρόνια στον δήμο ανατολικής Σάμου


 


Δώστε τις απαντήσεις που προβλέπει ο νόμος με διάφορες δικαιολογίες υπεκφύγουνε ακόμα και στα αιτήματα 


Πριν  λίγες ημέρες ο Ραδιοφωνικός Σταθμός 2000fm έφερε στην δημοσιότητα την  απαράδεκτη συμπεριφορά αιρετών του δήμου ανατολικής Σάμου να απομακρύνουν με διάφορα κάλπικα κόλπα από τη θέση της υπάλληλο που υπηρετεί για τριάντα χρόνια τον Δήμο και δεν έδωσε σε κανένα το δικαίωμα για να εισπράττει αυτή την συμπεριφορά από αιρετούς του δήμου 

Το απαράδεκτο της υπόθεσης ήταν ότι παρόντες στα άθλια αυτά περιστατικά ήταν και συνδικαλιστικά στελέχη του συλλόγου των εργαζομένων στον δήμο τα οποία έτρεξαν να εξαφανιστούν

Στη συνέχεια ο δήμαρχος (του σκόρδου ) πίεσε-'έδωσε εντολή  τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου που τον έχει εξαφανίσει -βάλει στο ψυγείο δυο χρόνια περίπου να βγάλει  ανακοίνωση προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα 


Επειδή μόνοι σας το ομολογείτε ότι <<διαβεβαιώνουμε ότι  ο/η υπάλληλος υπηρετεί στην οργανική θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί με την με αριθμό1490/13136/06-10-2020  Απόφαση Δημάρχου και ειδικότερα στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.>>

ΕΠΕΙΔΗ

Το μόνο που σας μένει είναι να ξαναγυρίσετε την υπάλληλο στην οργανική θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί.

 Ολα τα άλλα σας εκθέτουν και σαν αιρετούς και σαν  ανθρώπους με την εκδικητική σας αυτή και άθλια συμπεριφορά μόνο και μόνο επειδή ο σύζυγος της ,πρώην Αντιδήμαρχος, κατέρχεται στις επικείμενες εκλογές με τον τον συνδυασμό αντιπάλου σας


ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοτικών υπαλλήλων καθορίζεται από τις με τις διατάξεις του Κ.Κ.Δ.Υ., Ν. 3854/2004, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, (πρόσληψη, τοποθέτηση, προαγωγή, πειθαρχικός έλεγχος, συνταξιοδότηση), δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων  από την κείμενη νομοθεσία διατάξεων και διαδικασιών.

Τοποθετήσεις/μετακινήσεις υπαλλήλων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του Δήμου συντελούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών αλλά και έκτακτων γεγονότων που επιτάσσουν την περιοδική ενίσχυσή συγκεκριμένων υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εξυπηρέτηση των πολιτών, όσο και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

Το περιστατικό το οποίο έλαβε δημοσιότητα εμπίπτει στις διερευνητικές ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών, σύμφωνα με αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τους υπευθύνους των οργανικών μονάδων του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση, σας διαβεβαιώνουμε ότι  ο/η υπάλληλος υπηρετεί στην οργανική θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί με την με αριθμό1490/13136/06-10-2020  Απόφαση Δημάρχου και ειδικότερα στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Επίσης, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κάθε υπάλληλος του Δήμου αξιολογείται αποκλειστικά βάσει των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής οντότητα. 

Στοιχεία που άπτονται των απόψεων, θέσεων και δράσεων εκτός υπηρεσίας τόσο του ιδίου ή συγγενών αυτού ποτέ δεν απασχόλησαν και δεν θα απασχολήσουν την παρούσα Δημοτική Αρχή. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ