8 Σεπτεμβρίου 2023

Πάνω ἀπό 1,6 δισ. εὐρώ τό κόστος τῶν πυρκαϊῶν στήν Ἑλλάδα Τό κόστος τῶν ζημίων ἀπό τίς πυρκαϊές στήν Εὐρώπη φέτος ἀνέρχεται σέ 4,1 δισ. εὐρώ μέχρι στιγμῆς, σ’ ἕνα ὑπερβολικά ζεστό καλοκαίρι σέ ὅλη τήν Μεσόγειο, γράφει τό Bloomberg, τονίζοντας ἰδιαίτερα τίς ἐπιπτώσεις γιά τήν Ἑλλάδα.

Ἡ Ἑλλάς, ἀναφέρεται, ἔχει ὑποστεῖ τίς περισσότερες ζημίες, μέ ἐκτιμώμενο κόστος 1,66 δισ. εὐρώ καί περισσότερα ἀπό 1,6 ἑκατ. στρέμματα νά ἔχουν γίνει στάκτη μέχρι τίς 30 Αὐγούστου.

Ἡ χώρα, τονίζεται, ἔζησε τίς πιό καταστροφικές δασικές πυρκαϊές τῶν τελευταίων 16 ἐτῶν καί βρίσκεται σέ κατάσταση συναγερμοῦ καθώς ὁ ἀπολογισμός ἀπό τίς τελευταῖες φωτιές πού ξέσπασαν στίς 19 Αὐγούστου δέν ἔχει κλείσει, ἔχοντας ἀφήσει πίσω του τοὐλάχιστον 19 νεκρούς. Ἡ Ἱσπανία ἦταν ἡ δεύτερη περισσότερο πληγεῖσα χώρα, μέ πάνω ἀπό 843.000 καμένα στρέμματα γῆς καί ἐκτιμώμενο κόστος ζημιῶν 871 ἑκατ. εὐρώ. Ἀκολουθοῦν Ἰταλία καί Πορτογαλία.

Οἱ ἐκτιμήσεις γιά τίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις περιλαμβάνουν κόστος πυροσβέσεως, ἀναδασώσεως, ζημιῶν καί καθαρισμοῦ, συμφώνως πρός τήν ἔκθεση. Εἰς τό μικροσκόπιο τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν εὑρίσκεται τό δημοσιονομικό ἀποτύπωμα τῶν πυρκαϊῶν ἀλλά καί οἱ δυνητικές ἐπιπτώσεις στά δάνεια στίς χῶρες τοῦ νότου καί ἰδιαίτερα στίς περιοχές πού ἐπλήγησαν περισσότερο.

Εἰδικῶς γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ Κομμισσιόν ἑστιάζει τόσο στίς ἄμεσες ὅσο καί στίς μακροπρόθεσμες συνέπειες τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν, ξεκινῶντας ἀπό τό κόστος τῶν ἀποζημιώσεων καί τῶν μέτρων στηρίξεως γιά τούς πληγέντες καί προχωρῶντας στήν ἀρνητική ἐπίδρασή τους στήν ἀνάπτυξη καί τό χρέος.

Ταυτοχρόνως ἡ ΕΚΤ ἐπιχειρεῖ νά ἀποτυπώσει παρενέργειες στήν ἀποπληρωμή ὑφιστάμενων δανειακῶν ὑποχρεώσεων ἀλλά καί τήν διόγκωση τῶν «κόκκινων» δανείων.

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ