8 Σεπτεμβρίου 2023

Προφυλακίσθηκαν οἱ πολῖτες – Ἐλεύθεροι οἱ μετανάστες Τήν προφυλάκιση τῶν τριῶν πολιτῶν τοῦ Ἕβρου, ἑνός ἐκ τῶν ὁποίων ἀλβανικῆς καταγωγῆς, πού κατηγοροῦνται ὅτι εἶχαν κλειδώσει σέ κλειστό τραίηλερ 13 μετανάστες πού τούς εἶχαν πιάσει νά βάζουν φωτιά, ἀπεφάσισε τό Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελλειοδικῶν Ἀλεξανδρουπόλεως.

Τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, μετά τήν ἀπολογία τους, εἶχε προκύψει διαφωνία μεταξύ ἀνακρίτριας πού ζητοῦσε τήν προφυλάκιση καί τῆς εἰσαγγελέως πού εἶχε ἀντίθετη ἄποψη. Ἔτσι εὑρίσκετο σέ κατ’ οἶκον περιορισμό καί σήμερα τό τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο πού συνεδρίασε, ἀπεφάσισε οἱ τρεῖς ἄνδρες νά ὁδηγηθοῦν στήν φυλακή. Ὁ ἀλβανικῆς καταγωγῆς 45χρονος κατηγορεῖται μεταξύ ἄλλων καί γιά ὁπλοφορία, ὁπλοχρησία, ἀλλά καί γιά παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Οἱ ἄλλες κατηγορίες εἶναι διέγερσις σέ διάπραξη ἐγκλημάτων, βιαιοπραγίες ἤ διχόνοια μέ ρατσιστικά κίνητρα σέ συνδυασμό μέ ἁρπαγή μέ ρατσιστικά κίνητρα ἀπό κοινοῦ καί συναυτουργία καί ἔκθεση σέ κίνδυνο, ἐνῷ τόν ἰδιοκτήτη τοῦ ὀχήματος βαρύνει καί ἡ κατηγορία τῆς παραβάσεως τῆς νομοθεσίας περί προσωπικῶν δεδομένων.

Ἀντιθέτως, οἱ 13 λαθρομετανάστες πού κατηγοροῦντο γιά ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ καί προμήθεια, κατοχή ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, μέ βάση αὐτοσχέδιο μηχανισμό πού παρέδωσε στήν Ἀστυνομία ὁ 45χρονος κατά τήν παράδοση τῶν 13, ἔμειναν ἐλεύθεροι μετά τίς ἀπολογίες τους γιά τήν συγκεκριμένη κατηγορία, καί κρατοῦνται μόνο γιά διοικητική ἀπέλαση λόγῳ τῆς παρανόμου ἄνομης εἰσόδου στήν χώρα.

Ἀντιθέτως, οἱ 13 λαθρομετανάστες πού κατηγοροῦντο γιά ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ καί προμήθεια, κατοχή ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, μέ βάση αὐτοσχέδιο μηχανισμό πού παρέδωσε στήν Ἀστυνομία ὁ 45χρονος Ἀλβανός κατά τήν παράδοση καί τῶν 13 λαθρομεταναστῶν, ἔμειναν ἐλεύθεροι μετά τίς ἀπολογίες τους γιά τήν συγκεκριμένη κατηγορία καί κρατοῦνται μόνο γιά διοικητική ἀπέλαση λόγῳ τῆς παρανόμου εἰσόδου στήν χώρα.

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ