19 Μαΐου 2023

Φρένο βάζει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στις ενέργειες του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Βασική προϋπόθεση για να εκτελεστεί το έργο στην παραλιακή της Σάμου να ληφθούν οι απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2971Χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις βάσει του άρθρου 18 του Ν.2971 που αφορά τον Αιγιαλό και τις παραλίες ο δήμος Ανατολικής Σάμου προκήρυξε διαγωνισμό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του
έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)», εκτιμώμενης αξίας 675.000,00 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%). Το έργο κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45233222-1 "Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας
και ασφαλτόστρωσης".

                                Όπως πληροφορηθήκαμε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΕΝ έγγραφο στάλθηκε στο διαδημοτικό λιμενικό ταμείο με τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το έργο της παραλιακής της Σάμου