29 Απριλίου 2023

Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον τουρισμό και τη ναυτιλία

 

Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία για την περίοδο 2023-27 έχει ειδική ενότητα για τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Όπως αναφέρεται σχετικά στόχος είναι η 12μηνη τουριστική περίοδος μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Επίσης, στόχος είναι τα δημόσια έσοδα από τον τουρισμό να φτάσουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Επίσης, αναφέρονται τα εξής:

-Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη με ολοκλήρωση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για Τουρισμό και έργα υποδομών ύψους 230 εκατ. ευρώ. Αναβάθμιση τουριστικών λιμένων, δημιουργία 10 τουριστικών μαρινών και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών.

-Προγράμματα κατάρτισης για τουλάχιστον 180.000 εργαζόμενους στον τουρισμό σε νέες ειδικότητες σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

-Ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της συνέχισης του προγράμματος Τουρισμός για όλους. Καθιέρωση πολιτικών προσβάσιμου τουρισμού.

-Αναθεώρηση και εξορθολογισμός του Συστήματος της Λιμενικής Διακυβέρνησης. Ενίσχυση νησιωτικότητας με στοχευμένες πολιτικές.

Πηγή tornosnews.g