4 Μαΐου 2023

Να ρωτάς να μαθαίνεις να ενημερώνεσαι Αντιδήμαρχε Διονυσίου δεν είναι κακό .Πόσο νόμιμη είναι η θέση προϊσταμένου που κατέχει υπάλληλος στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Σάμου;

 

Ειδικότερα, το άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) αναφορικά με το προβάδισμα των
κατηγοριών ορίζει ότι: « Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ
υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας
ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της
κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ…»Διάβασε και αυτό  αντιδήμαρχε να μαθαίνεις  στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών προβλέπεται Π.Ε και εν ελλείψει Τ.Ε ...χρειάζεται ειδική ερμηνεία για να καταλάβεις ότι στις τεχνικές υπηρεσίες υπάρχουν ΠΕ και τους κάνατε πέρα...για ποιο λόγο;