10 Απριλίου 2023

Φόροι 22%-44% στο 600άρι των ενστόλων

 

Φόρο εισοδήματος κυμαινόμενο από 132 έως και 264 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν στο Δημόσιο περίπου 68.000 αστυνομικοί και λιμενικοί για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ που έλαβαν από την κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2022.

Το ποσό αυτό – σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 123 του ν. 5003/2022 που προβλέπει την χορήγησή του – απαλλάχθηκε από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%, όμως δεν απαλλάχθηκε από την επιβολή φόρου με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Αυτό θα έχει ως συνέπεια οι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής να κληθούν να καταβάλουν για το ποσό των 600 ευρώ φόρο εισοδήματος υπολογισμένο με τους συντελεστές 22% έως 44% της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος που ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet οι φορολογούμενοι αυτοί, για να δηλώσουν τα εισοδήματα του 2022, το 600άρι θα υπολογιστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως πρόσθετο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή ως ένα επιπλέον ποσό φορολογητέων αποδοχών επί του οποίου θα επιβληθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος με τους συντελεστές 22% – 44% που προβλέπει η σχετική φορολογική κλίμακα. Ως εκ τούτου οι 68.000 αστυνομικοί και λιμενικοί που έλαβαν τα 600 ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο θα κληθούν ουσιαστικά να επιστρέψουν στο Δημόσιο ως φόρο εισοδήματος επί της έκτακτης αυτής οικονομικής ενίσχυσης, ποσά από 132 ευρώ (600 ευρώ Χ 22%) έως 264 ευρώ (600 ευρώ Χ 44%).

Η εκ των υστέρων φορολόγηση της έκτακτης ενίσχυσης των 600 ευρώ με συντελεστές 22%-44% επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο της υπ’ αριθμό Α.1042/2023 αποφάσεως του Διοικητού της Α.Α.Δ.Ε. Γεωργίου Πιτσιλή, για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022.

Σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 19 του άρθρου της εν λόγω αποφάσεως του κ. Πιτσιλή, το ποσό των 600 ευρώ, που εισέπραξαν εκτάκτως τον Δεκέμβριο του 2022 περίπου 68.000 αστυνομικοί και λιμενικοί, συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από μισθούς, το οποίο εισέπραξαν οι φορολογούμενοι αυτοί το 2022, το οποίο έχει προσυμπληρωθεί από την Α.Α.Δ.Ε. στους κωδικούς 301-302 του πίνακα 4Α της φορολογικής δήλωσης, βάσει των σχετικών βεβαιώσεων αποδοχών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. από τους φορείς μισθοδοσίας των εν λόγω δημοσίων λειτουργών.

Από το ποσό αυτό δεν παρακρατήθηκε φόρος κατά την πληρωμή του, οπότε θα υπαχθεί στο σύνολό του σε φόρο εισοδήματος με βάση την φορολογική κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, δηλαδή με συντελεστές από 22% έως 44%. Συνεπώς, οι δικαιούχοι του ποσού αυτού θα κληθούν να πληρώσουν γι’ αυτό φόρο εισοδήματος από 132 έως 264 ευρώ έκαστος.

Πηγή naftemporiki.gr