6 Μαρτίου 2023

«Ανατροπή» - Γιατί καταψήφισε τον προϋπολογισμό έτους 2023, Δήμου Ανατολικής Σάμου

 


Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου 2023 μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2023 και η έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεως του Δήμου Ανατολικής Σάμου.


Η δημοτική παράταξη «Ανατροπή», σε ανακοίνωσή της για την καταψήφιση του προϋπολογισμού, αναφέρει τα εξής:

«Ανεπίτρεπτο το γεγονός, μετά από 3,5 χρόνια διοίκησης της νυν δημοτικής αρχής, ακόμα να μην είναι σε θέση να οργανωθεί και να έχει βρει τον βηματισμό της. Ανεπίτρεπτο, ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, η ψήφιση του προϋπολογισμού, να μην έχει γίνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του 2022, όπως ορίζει η νομοθεσία, αλλά να καθυστερεί πάνω από 3 μήνες.

Αυτός είναι ο "προγραμματισμός" της οικονομικής και εύρυθμης διαχείρισης του Δήμου; Γιατί πάντα αργοπορούν όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις της δημοτικής αρχής; Γιατί να μην πράττουν σύμφωνα με την νομοθεσία, ούτως ώστε να είναι έγκαιρα ενημερωμένοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι δημότες του Δήμου;

1. Η ψήφιση του προϋπολογισμού να καθυστερεί 3,5 μήνες…

2. Κανένας ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή δεν έχει έρθει προς έγκριση από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, ημερομηνία έναρξης της νυν δημοτικής αρχής…

3. Καμία τριμηνιαία απολογιστική έκθεση εσόδων-εξόδων δεν έχει έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο από την ίδια ημερομηνία…

Η "Ανατροπή" σε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και αδιαφάνεια δεν συμμετέχει. Καταψήφισε τον προϋπολογισμό – έναν προϋπολογισμό που τελικά ψηφίστηκε από 11 δημοτικούς συμβούλους, ενώ το σύνολο των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Ανατολικής Σάμου είναι 27.»